Medlemsfordeler

Vurderer orkesteret å melde seg inn i De Unges Orkesterforbund?

UNOF tilbyr ikke bare tilgang på unik kunnskap om og erfaring med orkesterdrift. Vi er også bindeledd mellom orkesterfeltet og bevilgende myndigheter, og jobber aktivt politisk for å bedre arbeidsforholdene for barn og unge som spiller i orkester.

UNOFs administrasjon er samlokalisert med en rekke musikkorganisasjoner i Møllergata 39 i Oslo sentrum, deriblant Norske Symfoniorkestres Landsforbund (NASOL), Norsk Musikkråd og Ung i Kor.

Vi samarbeider tett og utveksler erfaringer og kunnskap, noe som kommer medlemmene til gode i form av viktige prosjekter som vårt elektroniske medlemsregister, «Orkester for alle» og arbeidet for en instrumentinnkjøpsordning for barne- og ungdomsorkestre.

I tillegg har vi fremforhandlet gode avtaler, som medlemmene nyter godt av. Les mer om hvilke fordeler et medlemskap gir orkesteret.

Medlemsservice

UNOF hjelper deg med

  • informasjon og veiledning om drift og aktivitet
  • å finne frem i offentlig forvaltning
  • å opprette egne nettsider og bruke disse aktivt for å informere om egne aktiviteter
  • å informere om og synliggjøre egen aktivitet

Gunstig forsikring

UNOF samarbeider med If Skadeforsikring om billige forsikringer. Medlemsorkestrene kan tegne instrumentforsikring for alle spillende medlemmer, og kan i tillegg tegne yrkesskadeforsikringer for dirigenter/instruktører.

Les mer om forsikringstilbudet.

Opplæringstilskudd

Orkestre som er medlem i UNOF og har minst fire medlemmer over over 14 år (inklurdert dirigent/instruktør) kan søke støtte til studie- og kursvirksomhet gjennom opplæringstilskudd i Musikkens Studieforbund.

Les mer om støtteordninger.

Støtteordninger

Orkestre som er medlem i UNOF kan søke støtte til å kjøpe instrumenter,  å arrangere uvanlige prosjekter, å gjennomføre utvekslinger med orkestre i utlandet eller delta på internasjonale orkesterkurs m.m.

Les mer om den internasjonale støtten her.

Les mer om instrumentfond her.

Ved å klikke på teksten»støtteordninger» over finner du oversikt over alle støtteordningene i De Unges Orkesterforbund.

Momskompensasjon

Medlemsorkestre får tilbake 7 prosent av kostnadene i momskompensasjon!
UNOF er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta momskompensasjon. Det betyr at alle medlemsorkestre, kretsledd og sentralleddet kan få refundert (en del av) momskostnadene vi har.

Les mer om momsrefusjon her.

Skattefrie gaver

UNOF er godkjent av Skatteetaten som mottager av skattefrie gaver. Det betyr at både forbundet sentralt, alle kretsene og alle medlemsorkestrene kan motta skattefrie gaver, og de som gir fra seg gavene til oss i orkesterverden får skattefradrag for å gjøre dette.

Les mer om skattefrie gaver her.

Kulturfordel

Gjennom musikklivets fordelsprogram Kulturfordel kan du og ditt orkester få gode tilbud på musikk, reise, strøm, mat, mobil og internett, samtidig som dere støtter UNOF.

Les mer om Kulturfordel på Norsk Musikkråds nettsider.