Bli UNOF-medlem!

Medlemskap i UNOF er åpent for alle norske barne- og ungdomsorkestre, og gir en rekke fordeler.

Dersom deres orkester har en overvekt av voksne medlemmer, bør dere vurdere om et medlemskap i NASOL egner seg bedre for dere. Det er mulig å være medlem i både UNOF og NASOL.

Kriterier for medlemskap

For å være medlem i UNOF er det fem punkter som må oppfylles hvert år:

  • Egne medlemmer. Det virker selvfølgelig, men det betyr at man må ha egen aktivitet med egne medlemmer, og ikke være del av noe annet.
  • Eget styre. Styret skal være valgt «av og blant» medlemmene. Det betyr at dersom man i et lokalmiljø har flere orkestre og det er de samme personene som sitter i alle styrene, må alle undergruppene være representert i styret.
  • Egne vedtekter. UNOFs standardvedtekter kan benyttes.
  • Egen årsmelding. Det er ikke tillatt for flere orkestre å dele årsmelding. UNOF har elektronisk årsrapport på våre nettsider, men for de aller fleste orkestrene vil man gjerne ha en årsmelding i tillegg, som forteller om all aktivitet.
  • Eget regnskap. Formelt sett skal et orkester ha «selvstendig økonomi». Regnskapet må vise både inntekter og utgifter, samt balanse. Regnskapet må revideres, men orkestrene kan benytte egen valgt revisor. UNOF har laget en mal med råd og tips.

Orkesteret kan være medlem i UNOF selv om man ikke tilfredsstiller alle disse kravene, men da må orkesteret være forberedt på at orkesteret ikke tilfredsstiller kravene til enkelte av støtteordningene som finnes.

Kontingent

Kontingenten for medlemskap i UNOF er kr. 240,- pr. orkestermedlem i 2024 (140,- for medlemmer under 10 år)

For ikke-spillende styremedlemmer er kontingenten kr. 1,- pr. styremedlem pr. år, med kr 10,- som minimumskontingent for hele styret.

For orkestre som etter søknad blir godkjent som passive medlemmer kreves en kontingent på kr 750,- pr. orkester pr. år.

Bli med!

Har du noen spørsmål om dette må du bare ta kontakt med UNOF. Vi ønsker å være en serviceorganisasjon og et nettverk for alle som driver med orkestre.

Velkommen til UNOF!

Innmeldingsskjema