Forsikring for ditt orkester

UNOF samarbeider med If Skadeforsikring om billige forsikringer. Medlemsorkestrene kan tegne instrumentforsikring for alle spillende medlemmer, samt for ikke-spillende styremedlemmer. I tillegg kan de tegne yrkesskadeforsikringer for dirigenter/instruktører. Vi tilbyr også lagerforsikring, og kretsene kan tegne seminarforsikring for helgearrangementer.

Vi har også et par tilleggsforsikringer, se lenger ned på siden. Forsikringsprisene har dessverre gått opp med ca. 5% fra 2023 til 2024. Grunnen til det er økende skadeutbetalinger, pluss generell prisvekst.

2024-priser

 • Instrumentforsikring pr. år: kr. 355,- (fra og med 2024).
 • Instrumentforsikringen dekker instrumenter med verdi inntil kr. 50 000. Forsikringen gjelder for alle de instrumentene man til enhver tid bruker. F.eks. er det noen som spiller både fiolin og bratsj, mens andre har både A-klarinett og Bb-klarinett. Det er helt greit å forsikre flere instrumenter på en og samme forsikring så lenge instrumentene samlet sett er innenfor forsikringsverdien.
 • Utvidet forsikring: Det er mulig å øke forsikringsgrensen i trinn á kr. 25 000. Hvert trinn med økning koster kr. 470,-. Det betyr følgende pris:
 • Ordinær grunnforsikring, dekning inntil 50.000 kr koster kr. 355,- pr. år
 • Utvidet forsikring, dekning inntil 75.000 kr koster kr. 825,- pr. år
 • Utvidet forsikring, dekning inntil 100.000 kr koster kr. 1.295,- pr. år
 • Utvidet forsikring, dekning inntil 125.000 kr koster kr. 1.765,- pr. år
 • Utvidet forsikring, dekning inntil 150.000 kr koster kr. 2.235,- pr. år
 • Utvidet forsikring, dekning inntil 175.000 kr koster kr. 2.705,- pr. år
 • Utvidet forsikring, dekning inntil 200.000 kr koster kr. 3.175,- pr. år
 • Ytterligere utvidelser er også mulig, med tillegg på kr. 470,- pr. trinn á 25.000 kr i utvidet forsikringsdekning. Ta kontakt med UNOF om du har noen spørsmål om dette.
 • Forsikring uten instrument (for styremedlemmer, aspirantmedlemmer med veldig billige instrumenter o.l.) pr. år: kr. 80,- (fra og med 2024).
 • Lagerforsikring for hele orkesteret pr. år: kr. 760,- for en dekning inntil kr. 150 000.
 • Det er mulig å utvide lagerforsikringen i trinn á kr. 150.000. Hvert trinn koster det samme, altså kr. 760,- pr. trinn.
 • Yrkesskadeforsikring for dirigenter og ansatte: kr. 400,-
 • Seminarforsikring for kretsene: kr. 19 for hver deltaker på helgeseminar

Noen viktige detaljer om forsikringsordningen

 • Forsikringene er registrert i UNOFs elektroniske medlemsregister. Det betyr at UNOFs medlemsorkestre selv kan opprette, legge til, endre og avslutte forsikringer. Hvis du ikke får det til selv kan du ta kontakt med UNOF, så hjelper vi deg.
 • Forsikringene betales for ett kalenderår om gangen, og blir automatisk fornyet ved nyttår (hvis de ikke sies opp).
 • Forsikringene kan startes når som helst, hele året. Det er mange som kontakter oss rett før en utenlandsreise eller et helgeseminar, og det er helt i orden. Forsikringene gjelder med en gang de er registrert.
 • Pass på instrumentene – og gjør en innsats for å unngå skader! Hvis det blir mange skader, vil prisen på forsikringene gå opp for alle!
 • Sjekk ut UNOFs videoer om hvordan du tar vare på instrumenter: Treet lever videre
 • Hvis du glemmer igjen instrumentet (på holdeplassen, på bussen, eller utenfor øvelokalet) og det blir borte, dekker ikke forsikringen det.
 • Instrumenter som ligger ute i bil over natten og som blir skadet eller stjålet dekkes ikke av forsikringen.
 • Slitasjeskader dekkes ikke – i hovedsak er det «at det skjer noe plutselig» som dekkes av forsikringen.
 • Verditap som følge av at instrumentet har mindre verdi etter en skade dekkes dessverre heller ikke.
 • Forsikringsordningen er imidlertid god, og det er mange instrumenter hvert år som blir reparert etter et uhell, og mange som blir glade for det. Ta kontakt med UNOF om du har noen spørsmål eller har et skadet instrument.
 • Husk å tegne forsikring! Uten forsikring – ingen dekning!

Hva gjør jeg hvis et instrument blir skadet?

Dersom det skulle oppstå skade bør du følge sjekklisten under for å få skaden dekket av forsikringen.

 • Last ned og fyll ut skademeldingsskjema
 • Ta med instrumentet til instrumentmaker for reparasjon eller skadevurdering. Instrumentmaker vurderer om det lønner seg å reparere eller om det lønner seg å kjøpe nytt instrument
 • Dersom det ikke lønner seg å reparere instrumentet blir det kondemnert (som det heter på forsikringsspråket) og instrumentmaker lager en uttalelse om dette.
 • Dersom instrumentet repareres, blir det gjort av instrumentmaker, og så får orkesteret en faktura for dette, som gjerne har forfall på et par-tre uker.
 • Orkesteret sender inn utfylt skademeldingsskjema pluss (kopi av) faktura eller uttalelse fra instrumentmaker til UNOF.
 • UNOF kvalitetssikrer skademeldingen ovenfor forsikringsselskapet, og orkesteret får utbetalt skadeoppgjøret i god tid før orkesteret skal betale fakturaen fra instrumentmaker.
 • Det er en egenandel på 1.000 kroner ved hver skade som orkesteret (eller bruker, det er opp til orkesteret) må dekke selv.

Dokumenter