Momskompensasjon

Momskompensasjonsmidlene er penger fra staten via Lotteri- og stiftelsestilsynet. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift på kjøp av tjenester og varer. Momskompensasjonen er basert på regnskapet ett år tilbake i tid.

Det er viktig å være klar over at dette er en kompensasjonsordning. Dermed er den helt forskjellig fra ordinær momsavregning som gjøres av næringslivet og av det offentlige.

UNOF fordeler midler både til orkestrene som er medlem i UNOF, til kretser og regioner i UNOF, og til sommermusikkskolene i UNOF. Kompensasjonen skal brukes i den vanlige orkesteraktiviteten.

NASOL fordeler midler til orkestrene som er medlem i NASOL.

Momskompensasjonen beregnes ut fra revidert regnskap forrige år. Momskompensasjonen er i utgangspunktet (etter lange og kompliserte forskningsutredninger) beregnet til å være 8 prosent av samlede utgifter man hadde.

Pengene utbetales helt på slutten av året, vanligvis i desember.

Hvem kan søke?


Det er UNOF/NASOL sentralt som søker på vegne av alle medlemsorkestrene, kretsene, regionene og sommermusikkskolene. Det er ikke mulig å søke selv. Det blir ofte sendt ut informasjon lokalt for å nå flest mulig, men er man er medlem i en landsomfattende organisasjon, slik som UNOF/NASOL, må man søke gjennom sentralleddet.

Det er kun frivillige lag og foreninger som kan søke, og det er nå et krav at alle som skal motta momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hvordan søke?


  • Medlemsorkestre i UNOF kan søke om momskompensasjon gjennom medlemsregisteret. Når medlemsorkesteret sender inn den elektroniske årsrapporten, er det plass til å sette inn sum av alle utgifter i rubrikken "Hva var de totale driftskostnadene deres i foregående år?". Når man gjør det, fungerer det som en søknad om momskompensasjonsmidler.
  • Kretsledd og sommermusikkskoler i UNOF søker gjennom å sende inn årsmelding og regnskap til UNOF. Ta kontakt om du trenger hjelp til dette.
  • Medlemsorkestre i NASOL søker gjennom å sende inn årsmelding og regnskap til NASOL. Ta kontakt om du trenger hjelp til dette.