Dirigentsatsing, komponistsatsing og instrumenter i fokus på sommermusikkskolene

UNOF er igjennom sitt samarbeid med Sparebankstiftelsen Dextra Musica en av tre hovedaktører i prosjektet Instrumenter i fokus. Her skal vi gjøre et arbeid for å styrke rekruttering og talentutvikling til obo, fagott, bratsj, kontrabass, harpe og kirkeorgel, instrumenter som alt for få unge spiller i Norge.

Prosjektet har en egen hjemmeside med info om de forskjellige instrumentene og oversikt over kurstilbud o.l.  Her er det også en kartlegging av elever og lærere på disse instrumentene.

I samarbeid med Dextra og Dirigentløftet arbeider vi også for å øke dirigenters kompetanse, og stimulere flere unge til å prøve seg som dirigenter.

Fra og med 2021 er også tiltaket for unge komponister lagt til i stimuleringsmidlene.

Støtte til sommermusikkskolene


UNOF lyste i flere år direkte støtte til sommermusikkskolene. Denne særegne støtteordningen er nå nedlagt og erstattet av støtteordningen Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet. UNOF til fortsatt støtte sommermusikkskolene som gjør en egen innsats på disse områdene:

Dirigentsatsing

 • dirigentundervisning /dirigentkurs /direksjonskurs
 • assistentdirigent

Komponistsatsing

 • komposisjonsundervisning, musikkteori, harmonilære, komposisjonskurs etc.
 • utprøving av nykomponert musikk på øvingsorkester
 • valgfag /egne komponistklasser
 • unge huskomponister.

Instrumenter i fokus


Utgifter til undervisning og instrumentleie på instrumentene:

 • obo
 • fagott
 • harpe
 • kontrabass
 • kirkeorgel
 • bratsj

Hvordan søke


Søknaden må altså fra og med 2024 sendes til Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet.