Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet

Har dere et musikalsk prosjekt som er vanskelig å gjennomføre av økonomiske grunner? Vi kan hjelpe!

Vil dere slå på stortromma og feire et jubileum eller et stort samarbeidsprosjekt? Da er du på rett plass!

UNOF slår sammen flere støtteordninger og lanserer en ny støtteordning som vi håper når flere og bidrar til musikalsk utivkling og inspirasjon for barn og unge.

Ønsker du tips og inspirasjon til hvordan du kan bruke Dextra sine musikere i støtteordningen? Sjekk ut Klassisk Take Away

Har du fått støtte og skal sende inn rapportskjema? Trykk her

Retningslinjer for Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet

Ordningen er finansiert gjennom støtte fra Dextra Sparebankstiftelsen, samt noen egne midler og forvaltes av De Unges Orkesterforbund (UNOF) gjennom et tildelingsutvalg satt ned av landsstyret i UNOF.
Størrelsen på midler til tildeling bestemmes av Landsstyret ut fra total tildeling fra Sparebankstiftelsen.

Formål

Støtteordningen erstatter flere tidligere støtteordninger: Drømmekonsert, Regionsorkester, Stimuleringsmidler og DUST. Formålet med ordningen er å stimulere til faglig og kunstnerisk utvikling og inspirasjon i barne- og ungdomsorkestre.

Støtteordningen er ment å bidra til at orkestre kan hente inn krefter utenfra slik som solister, instruktører, eksperter på visse sjangere eller lignende.

Det kan søkes om støtte til blant annet:

 • Å utvikle nytt repertoar
 • Bli kjent med nye sjangere og framføringspraksiser
 • Nye former for samarbeid
 • Dirigentkurs og dirigentopplæring
 • Kurs i musikalsk ledelse og gruppeledersamlinger
 • Tiltak for å styrke rekruttering og talentutvikling på obo, fagott, kontrabass, bratsj, harpe og orgel for orkestre og sommermusikkskoler.
 • Mesterklasser, workshops og inspirasjonsforedrag
 • Solister til prosjekter
 • Prosjekter i samarbeid med musikere fra Dextra
 • For orkesteråret 2024 er det også mulig å søke om støtte til relasjonsbyggende aktiviteter, markedsføring og rekruttering.

Målgruppe

Barne- og ungdomsorkestre som er medlem av UNOF. Sommermusikkskoler i UNOF. Kretser i UNOF. For støtte til aktivitet i orkesteråret 2024 kan også medlemmer av NASOL søke om midler til samarbeidsprosjekter med barn og ungdom.

Krav til søknaden

Søknadene må sendes inn på angitt søknadsskjema innen søknadsfristen. Midlene skal kun gå til de prosjektene og utgiftene det søkes støtte om, og endringer etter tildeling må søkes om skriftlig. Tildelt støtte kan betales ut før rapportering ved behov. Dette må søkes om særskilt.

Prosjekter det søkes støtte til må være av musikalsk karakter (ikke sosialt eller administrativ) og bør munne ut i en form for framføring eller konsert. NB: Søknader som omfatter aktivitet i Orkesteråret 2024 har utvidede kriterier og ikke nødvendigvis krav om konsert.

Det skal i søknaden opplyses om følgende:

 • Nødvendig kontaktinformasjon
 • Kort beskrivelse av orkesteret, med antall medlemmer og beskrivelse av andre involverte parter
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Enkelt budsjett og finansieringsplan
 • Totalt søknadsbeløp

Søknad skal sendes inn via elektronisk søknadsskjema. Ta kontakt med UNOF dersom det er problemer med dette.

Alle søkere mottar skriftlig svar ved avsluttet saksbehandling.

Dette kan du ikke søke om

 • Utenlandsturer
 • Finansiering av enkeltundervisning
 • Innkjøp av instrumenter
 • Innkjøp av utstyr til privat eie, eller utstyr som ikke brukes i prosjektet
 • Daglig drift av orkesteret eller sommermusikkskolen
 • Fullfinansiering av prosjektet

Hva støtter vi

 • Honorarer til instruktører, musikere og dirigenter tilknyttet prosjektet
 • Reise og oppholdsutgifter for tilreisende instruktører
 • Honorar for komponering, tilrettelegging og arrangering av musikk
 • Leie av konsert- og øvingslokale til prosjektet
 • Bespisning under prosjektet
 • Innkjøp eller leie av noter, scenografi eller utstyr til konsert/framføring
 • Markedsføring av konsert / framføring

For søknadsåret 2023/2024 prioriterer vi prosjekter som skal markere og feire orkesteråret 2024.

Søknadsfrist

Det er søknadsfrist to ganger i året. 15. februar for prosjekter på høstsemesteret og 15. september for prosjekter på vårsemesteret.

Innsending av rapport

Rapport skal sendes inn via eget skjema med mulighet for vedlegg. Rapport sendes inn innen 8 uker etter gjennomført tiltak, med siste frist 15. februar og 15. september for foregående semester.

Følgende skal tas med i rapporten.

 • Tid og sted for prosjektet og framføring
 • Antall deltakere og publikum
 • Repertoar
 • Kunstneriske og faglige mål som ble oppnådd
 • Betydningen av prosjektet for orkesteret
 • Enkelt regnskap

Klageadgang

Vedtak om støtte er skjønnsbasert med mål om rettferdig behandling av søkere. Kvalifiserte søknader kan bli nedprioritert dersom det er større søknadssum enn midler å tildele. Klage på avslag må sendes innen 6 uker etter mottatt vedtak til UNOFs landsstyre.

For spørsmål, kontakt saksbehandler på unof@unof.no