Den uvanlige støtteordningen (DUST)


UNOF hadde i flere år en støtteordning med navnet "Den uvanlige støtteordningen", forkortet DUST. Støtteordningen er nå nedlagt og erstattet av støtteordningen Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet.