Organisasjonen

Om UNOF

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5 500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 175 lokale orkestre.

Alle demokratiske orkestre med unge musikere i Norge kan bli medlem i UNOF. Våre medlemsorkestre er alt fra kvartetter til symfoniorkestre i full størrelse. Her kan du lese mer om fordelene ved å være medlem, eller søke om medlemskap.

UNOF driver NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester, et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år, og arrangerer 14 sommermusikkskoler over hele landet.

UNOF forvalter en rekke støtteordninger og følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere. Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

Organisasjonen

Les mer om UNOFs organisasjon: Kontaktinformasjon til styreleder og landsstyret, administrasjonen og kretsene.

Strategi- og handlingsplan 2022-2024 formulerer hva organisasjonen prioriterer å jobbe med.

Vedtekter for De Unges Orkesterforbund

Etiske retningslinjer for De Unges Orkesterforbund

Samarbeidspartnere

UNOF er medlem av følgende organisasjoner: