Organisasjonen

Om UNOF

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. Vi er en frivillig organisasjon som gjør det mulig for 5 700 barn og unge fordelt på 180 orkestre får oppleve spilleglede, mestring og sosial tilhørighet hver uke på orkesterøvelser.

Alle demokratiske orkestre med unge musikere i Norge kan bli medlem i UNOF. Våre medlemsorkestre er alt fra kvartetter til symfoniorkestre i full størrelse. Her kan du lese mer om fordelene ved å være medlem, eller søke om medlemskap.

UNOF driver NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester, et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år, og arrangerer 14 sommermusikkskoler over hele landet.

UNOF forvalter en rekke støtteordninger og følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere. Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

Våre ansatte


Terje Winther
Daglig Leder
terje@unof.no
+47 94001100

Helmine Syvertsen
Kommunikasjonsansvarlig

helmine@unof.no
+47 48079952
Torunn Kristoffersen
Organisasjonskonsulent
torunn@unof.no
+47 46923474Mathias Gran
NUSO Produsent
mathias@unof.no
+47 97122301

Elise Minde Fagerli
NUSO Produsent
elise@unof.no
+47 98903330Birgit Djupedal
Prosjektleder Orkesteråret
birgit@unof.no
+47 47690265


Ellen Hoff Jørgensen
Prosjektmedarbeider Orkesteråret
ellen@unof.no
+47 45875308

Landsstyret

Leder Henrik Aarnes
Nestleder Unn Christel Berg Aune


Styremedlemmer 

Karianna M. Comito-Aakre
John Kristian Øvrebø
Anastasiya Ostanina


Varamedlemmer

Andrine Nakken Mathiesen
Renate Martinsen
Sindre Lyslo


Organisasjonen

Strategiske prioriteringer for landsmøteperioden 2024 - 2026 forteller om hva organisasjonen prioriterer å jobbe med.

Vedtekter for De Unges Orkesterforbund

Etiske retningslinjer for De Unges Orkesterforbund


Samarbeidspartnere

UNOF er medlem av følgende organisasjoner:


Våre kretser

UNOF Østfold
Kretsleder                                                Øystein Klubbenes Vingerhagen / ovingerhagen@gmail.com

UNOF Akershus
Kretsleder                                                Marion Bræstrup Løsnes / braestrup16@hotmail.com

UNOF Oslo
Kretsleder                                                Tine Thorbjørnsen / tithorbj@online.no
Orkesterkonsulent                                 Torunn Kristoffersen / torunn@unof.no

UNOF Buskerud
Kretsleder                                                Liv Andersen / unofbuskerud@gmail.com


UNOF Vestfold
Kretsleder                                                Vibeke Collin / vibeke.collin@sf-nett.no

UNOF Rogaland
Kretsleder                                                Robert Wilford / robertwilford1977@gmail.com
Daglig leder                                             Sindre Lyslo / lyslo@unofrogaland.no

UNOF Vestland
Kretsleder                                                Edel Renate Vågenedelrenate@gmail.com

UNOF Trøndelag
Kretsleder                                                Erlend Skårsmoen / unof.trondelag@gmail.com

UNOF Nord-Norge
Kretsleder                                                Espen Johansen / espen@unofnord.no
Kretssekretær                                         Ida Kamilla Karlsen Ilstad / ida@unofnord.no