6,5 millioner til korps og orkester

x min lesetid

Ordningen skal fokusere på rekruttering av barn og unge i alderen 6 - 19 år. Søndag ble den lansert på UNOF Oslo sitt høstseminar på Gamle Munch.

– Korps og orkester gir barn og unge unik mulighet for å kjenne på samhold. De er lim i lokalsamfunnene og viktige møteplasser over hele landet, fastslo kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. – Korps og orkester er svært viktige aktører. Jeg har selv erfart hvor viktig et korps kan være for å motvirke utanforskap og skape samhold. Vi må gjøre en skikkelig innsats for å øke deltakingen her, sa Jaffery.

Kultur- og likestillingsministeren mener lokale korps og orkester best vet hva som skal til for å nå ut til flere.
– Derfor gir vi organisasjonene mulighet til å selv bestemme hvor midlene skal brukes.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery under tildelingen søndag. Foto: Anna Rødevand / UNOF

Formål med ordningen

Formålet med tilskuddet er at det skal bidra til å gi korps- og orkesterorganisasjonene mulighet til å
jobbe med at alle barn og ungdom får like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele
landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.
Tilskuddet skal bidra til å gi flere barn og unge mulighet til å delta i musikkaktiviteter.

  • Gi flere barn og unge mulighet til å delta i musikkaktiviteter.
  • Øke deltakelse i eksisterende aktivitet.
  • Utvikle nye tiltak basert på lokale behov.
  • Utvikle kunnskap om hvilke tiltak som virker for å rekruttere bredere.

Skal støtte aktiviteter til og med semesterstart 2024

Det samlede beløpet for 2023 er 6,5 millioner kroner. Midlene skal fordeles ut i fylkene etter antall barn og unge i alderen 6 - 19 år som bor der. Tiltakene som prioriteres i ordningen skal bidra til å øke deltakelsen i eksisterende aktiviteter, eller være et nytt tiltak basert på lokale behov.

Norsk musikkråd samarbeider nå med organisasjonene om å utforme de praktiske detaljene og kriteriene for tildeling av midler fra ordningen. Prioriteringer for hvem som skal motta tilskuddet blir avgjort i samarbeid mellom Norsk musikkråd, korps- og orkesterorganisasjonene og musikkrådene i fylkene. Midlene skal gå til aktiviteter i og mellom lokale lag for å kunne inkludere flere barn og unge i skolealder.

Midlene vil gi tilskudd til aktiviteter til og med semesterstart 2024, og ordningen er venta å være klar i løpet av høsten.

Stort behov

Generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli påpeker at ordningen kommer godt med.

– Vi ønsker at alle skal få oppleve gleden av å lære seg et instrument og spille sammen med andre. Nå tenker regjeringen nytt om hvordan vi kan få til akkurat det blant de yngste. Behovet er vesentlig større enn bevilgningen, men vi ser på dette som en lovende start.

Harpreet Bansal og Cikada Strykekvartett med elever som fremførte Raga-improvisasjon. Foto: Anna Rødevand / UNOF

Denne saken ble først publisert hos korpsnett.no


Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.
– Alt er kulere på kontrabass– Alt er kulere på kontrabass
I helgen kunne du høre et orkester kun med kontrabass. For bare noen år siden var ikke det en selvfølge.
Bærre lækkert!Bærre lækkert!
Oct 17, 2023
Se bildene fra NUSO sin høstsamling i Kimen kulturhus.
Unge komponister med nye verkUnge komponister med nye verk
Oct 4, 2023
Solveig (16) har komponert et stykke der harpe og tuba får mer plass. 15. oktober urfremføres det i Kimen kulturhus.