UNOF Oslos Høstseminar

For 9-12 år:
STORT ORKESTER Halloweentema - Instruktør: Bendik Goldstein
På dette seminaret spiller sammen i et stort orkester med opp til 50 unge musikere! Bendik har
jobbet som fiolin/bratsjpedagog i NOR59 Strykeinstitutt og har vært pri,us ,otor for å starte flere
orkestre de siste årene. Bendik har en unik evne til å inspirere barn og unge i orkester til å yte,
øve og ha det gøy med musikken. I år spiller vi skummel høstmusikk som passer til Halloween.
Det er mulig å melde seg som fiolinsolist på Høsten av Vivaldi. Vi har instruktører på hver strykegruppe.


For 11 år og eldre:
UNG BAROKK Instruktør: Johan Nikolai Mohn
UngBarokk er et orkesterkurs som handler om å bli kjent med den gamle musikkens rytmiske driv
og fraseringskunst i samspill med profesjonelle tidligmusikere tilknyttet ensemblet Barokkanerne.
Sammen skal vi få den beste barokkmusikken til å svinge på den måten den gjorde på 1700-talllet.
Det hele ledes av blokkfløytisten Johan Nicolai Mohn som har med seg fiolinistene Maria Ines
Zanovello og Ingrid Økland, cellisten Karin Hannisdal, og luttenisten Thomas Boysen.

For 12 år og eldre:
KAMMERORKESTER INN I MUSIKKEN - Instruktør: Geir Inge Lotsberg
På dette seminaret gjør vi et dypdykk inn i klassisk musikk for kammerorkester. På repertoaret
står blant annet Liten Suite av Carl Nielsen og Det første møte av Grieg. Fiolinisten Geir Inge
Lotsberg leder seminaret. Han har i en årrekke ledet Oslo Strykekvartett og Trondheimsolistene,
og underviser studentene på Barratt Due Musikkinstitutt.

PÅMELDINGSSKJEMA