Drømmekonsert

Drømmekonsert var en ordning der orkestre kunne søke om støtte til å arrangere konsert og seminar med en av toppsolistene tilknyttet Dextra-stiftelsen. Store musikalske opplevelser har blitt skapt i UNOF-orkestre de siste årene!

Denne støtteordningen er nå nedlagt og erstattet av støtteordningen Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet.

Hvordan søke


Søknaden må altså fra og med 2024 sendes til Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet. Vi ønsker fortsatt å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle solister og våre frivillige medlemsorkestre. Her er info fra støtteordningen "Drømmekonserter" som dere kan ha som utgangspunkt når dere lager ny type søknad til stimuleringsmidlene:

Både unge og etablerte Dextra-solister har vært med å skape magiske konserter sammen våre unge musikere.

«For en fantastisk sjanse! Hvordan får vi dette?»


Det er ikke vanskelig: Send en kort søknad til oss i UNOF. Søknaden bør inneholde:

  • hvem vil dere samarbeide med (ønskeliste på tre musikere)
  • forslag til repertoar dere kan spille
  • hvorfor akkurat DERE skal få ha en drømmekonsert
  • forslag til når konserten skal være


Vi ønsker at orkesteret skal oppleve noe utenom det vanlige og la seg inspirere av de dyktige Dextra-musikerne. Det er også mulig å få med unge Dextra-musikere som gruppeledere eller støttemusikere.

Her er musikerne dere kan velge mellom.I denne saken kan du se repertoar og solister for alle gjennomførte drømmekonserter

Det er også mulig å velge musikere med folkemusikkinstrumenter. Musikerne er både etablerte musikere og dyktige studenter. Dere velger selv hvem dere ønsker som solist. Noen av musikerne kan også stille som dirigent/kunstnerisk leder for orkesteret på konserten.

Praktiske detaljer


  • Musikerne kommer til dere på et helgeseminar med avsluttende konsert.
  • Reise og opphold for musikeren dekkes. I tillegg får orkesteret 19 000 kr for å dekke konsertlokale, øvingslokale, markedsføring og andre utgifter.
  • UNOF/Dextra kan bidra med utforming av konsertplakat og konsertprogram.
  • Orkesteret får alle billettinntekter fra konserten.
  • Endelig repertoar settes i samråd med musikeren.
  • Konserten og seminaret må dokumenters med bilder, tekst eller korte videoer.