Frister

Søknadsfrister og rapportfrister

Våren er sesong for innsending av rapporter og søknader. Det er mange frister, og det er viktig at de overholdes. Hvis ikke kan orkesteret risikere å gå glipp av viktige inntekter.

Dersom dere likevel skulle glemme en frist, er det alltid lurt å ta kontakt og forklare situasjonen. Kanskje det går an å finne en løsning likevel — men det er ikke noe dere kan regne med!

15. januar

15. februar

1. mars

  • Frist for å sende inn oppdatert medlemsliste til NASOL med oversikt over hvem som ønsker forsikring.
  • Søknadsfrist for UNOF-støtte til kretser og sommermusikkskoler.

1. april

15. juni

  • Frist for å sende inn statistikkskjema til NASOL, sammen med årsmelding og revisorgodkjent regnskap, fra foregående år.

15. september

1. desember

31. desember

Løpende