Drift

Orkesterdrift for frivillige orkestre

Her er alt du trenger for å drive orkesteret ditt.

Medlemsregisteret

Her er direktelenke til UNOFs medlemsregister.

Vedtekter

Vedtektene er orkesterets «grunnlov» og setter viktige prinsipper for hvordan orkesteret skal drives. Vedtektene vedtas og kan endres av årsmøtet. Her er eksempel på hvordan det kan gjøres. Dette kan brukes som det er, eller tilpasses orkesterets behov.

Standardvedtekter for UNOF-orkestre.

Lokaler for øving og konserter

Alle ensembler fortjener gode lokaler – både til øving og konserter!

For et orkester som øver jevnlig er det viktig å ha en forutsigbar avtale om øvingslokaler. Hvilke muligheter som finnes kan variere veldig mellom ulike steder i landet. Ta gjerne kontakt med din orkesterorganisasjon for å få råd og tips.

Det er dessverre slik at flesteparten av lokalene som benyttes til musikkformål i Norge er dårlig egnet for formålet. Det har blitt slått fast etter måling av lydkvaliteten i over 500 lokaler rundt om i landet, men er noe musikkorganisasjoner jobber for å gjøre noe med.

Det finnes nå en Norsk Standard for «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» – NS 8178:2014. Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund har i mange år hatt fokus på akustikk og vært en viktig pådriver for å få etablert standarden. De to organisasjonene har en nettside om musikklokaler – www.musikklokaler.no – som er vel verdt et besøk.

Dirigenter og instruktører

Å være arbeidsgiver eller avtalepartner er et viktig ansvar som orkesteret må ta. Når man ansetter noen som dirigent eller instruktør, bør man stille klare krav med hensyn til faglig innhold. Lederen/instruktøren(e) har på sin side krav på ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette sikrer man best ved å inngå en kontrakt.

En kontrakt skal i utgangspunktet inneholde en arbeidsavtale og arbeidsbeskrivelse. Hvor detaljert kontrakten er, avhenger av ansettelsens lengde og størrelse.

Norsk Musikkråd og fagforeningen Creo har utarbeidet en standardkontrakt for å hjelpe både virksomhetene og dirigentene med å komme fram til ryddige avtaleforhold. Den kan brukes som den er, eller tilpasses deres spesifikke behov.

Standardavtalen er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten ansettes av virksomheten i et arbeidsforhold.

Standardkontrakt for ansettelse av dirigenter i Norsk Musikkråd og organisasjonene

Dersom dirigenten er ansatt i en kommunal kulturskole, er det kulturskolen som formelt sett ansetter dirigenten/instruktøren. Da skal det være en samarbeidsavtale mellom orkesteret og dirigenten som beskriver samarbeidet.

Forsikring

Orkesteret bør vurdere om man skal forsikre instrumentene. UNOF har en rimelig forsikringsordning som dere kan lese mer om her:

https://www.orkester.no/om-unof/forsikring

Sjekkliste for arrangering av konsert

Der er mye å tenke på når man skal arrangere konsert! NASOL har laget en sjekkliste som kan brukes til fordeling av oppgaver i forbindelse med konserter. Den kan selvsagt tilpasses orkesterets egne behov.

Last ned sjekklisten her (Excel)