Orkester Kvartet MBMB

- Benicio Chalindar Solis (foreldre Helene Chalindar og Rodrigo Solis)
- Benjamin Bochenek (foreldre Anna Platek og Lukasz Bochenek)
- Magnus August Horn ( foreldre Daniel Horn og Ingvild Thomassen)
- Michael Arkan Gundersen (Foreldre Shake Karapetyan og Gottfried Gundersen)
Har startet opp en Strykekvartett og ønsker å kunne søke midler til å få ukentlig undervisning.

Noen av våre andre medlemsorkestre

Vi har mange unike medlemsorkestre, og her er to tilfeldig utvalgte.

Vis alle
Vefsn Unge StrykereVefsn Unge Strykere

Vefsn Unge Strykere

Vefsn Unge Strykere ble etablert i 1997 og har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:

-bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter
-gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse
-gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette, samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l. for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som mulig
-organisere så vel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper
-sikre Vefsn kulturskoles elever et variert samspill-tilbud
Indre Strøk StrykeorkesterIndre Strøk Strykeorkester

Indre Strøk Strykeorkester

formann: Pascal Brügger-Synnes, tlf 96507314, e-post: pasbrusyn@gmail.com
kasserer :Olaug Strand Brunstad tlf. 70142803 , 92608707, e-post: hjbf@online.no
Styremedlem: Cornelia Alvestad, telf 97466112, e-post cornelia.alvestad@gmail.com
Styremedlem: Vigdis Paulsen Myklebust, telf 97095033, e-post vigdismyklebust@hotmail.com