Landsmøte 2024

Til UNOFs medlemsorkestre, kretser, sommermusikkskoler, landsstyre og valgkomite

Helt oppdaterte landsmøtedokumenter finner du her.

Velkommen til Landsmøte 2024!

Helgen 26. - 28. april 2024 - Hotell Scandic Havet, Bodø, Nordland

Landsstyret i UNOF innkaller til landsmøte i Bodø.

Det er veldig fint å kunne innkalle til et landsmøte som kan gjennomføres i normale rammer igjen! Landsmøtet er lagt til Bodø, som er Europeisk kulturhovedstad i 2024.Landsmøtet gjennomføres i samarbeid med de voksne amatørenesorkesterorganisasjon NASOL, og også i samarbeid med vår Europeiske orkesterføderasjon EOFed – European Orchestra Federation. Begge disseorganisasjonene skal også gjennomføre sine årsmøter i Bodø.

UNOF er 50 år i 2024, og det feirer vi med det stort anlagte «Orkesteråret 2024», se: https://orkesteraret.no/
Landsmøtet er en del av feiringen, og Orkesteråret 2024 og alle aktivitetene blir presentert.

Landsmøtet er det store fellesmøtet der vi legger planer for de neste to årene, etter at vi oppsummerer hva vi har fått til i de to årene som er gjennomført. Vi vil at landsmøtet skal være aktivt og levende, og ønsker at så mange som mulig skal stille for å lede og styre forbundet og alle aktivitetene!

Praktisk - hvordan finne frem?

Reisen må du ordne selv, og møtet er altså i Bodø.

Overnatting, mat og møtelokalene er på hotell Scandic Havet i Bodø. Adressen er Tollbugaten 5 i Bodø sentrum. Kommer du med tog, er det ca. 10 minutter å gå langs Sjøgata. Kommer du med fly, er det flere mulige løsninger som du finner her. Hvis du ikke klarer å finne frem, kan du ringe til UNOFs administrasjon på telefon 94001100, så skal vi hjelpe deg.

Programoversikt

  • Fredag er det ungdomskurs på dagen og ankomst om ettermiddagen for alle andre
  • Lørdag er det internasjonal orkesterkonferanse med spennende temaer
  • Søndag er det formelle landsmøtet

Det blir musikalske og sosiale innslag. Tidsrammene for landsmøtet er fra fredag kl.15.00 til søndag kl. 16.00.

Påmelding og frister

·       Hvert medlemsorkester kan stille med 2 delegater - én bør være spillende orkestermedlem over 12 år

·       Hver krets/region kan stille med 2 delegater- én skal være spillende orkestermedlem over 12 år

·       Passive orkestre kan møte som observatører. Representanter for sommermusikkskoler kan også stille.

·       Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes inn innen 1. mars 2024.

·       Alle landsmøtedokumentene legges ut 29.mars 2024

·      Påmelding til landsmøtet innen 5.april 2024 - se påmeldingsskjema nedenfor

Ta kontakt om du trenger hjelp.

Landsmøtedokumentet

Her er hele landsmøtedokumentet med alle sakene, timeplan og grunnlagsdokumenter

Programdetaljer

Fredag 26.april

12:00:   Ungdomskurs for ambassadører og alle ungdommene til landsmøtet (ferdig 15:00)

13:00:    Lunsj for ungdomsambassadørene

15:30:   Offisiell åpning av ordfører Odd Emil Ingebrigtsen i Bodø kommune.
              Presentasjon av UNOF, NASOL og EOFed - og hva vi driver med

             En konferansebolk med presentasjon av andre organisasjoner som er til stede

17:00:   Middag

19:00:  Konsert med Arktisk Filharmoni i Stormen konserthus

Lørdag 27.april

09:00  Ungdommer som deltar har egen opplæring 09.00– 11.00

10:00   Orkesterkonferanse del 1 – ekstern innleder programsjef Henrik Sand Dagfinrud fra Bodø2024
              TIttel: "Bodø - European Capital of Culture - why and how?" (på engelsk)
             Dialog og diskusjon

11:15      Kaffe/forfriskninger fra hotellet

11:30     Orkesterkonferanse del 2 – ekstern innleder av kommunikasjonssjef Heidi Beate Lekang fra
              Arktisk filharmoni. Tittel: "How can professional symphony orchestras inspire young musicians
              and amateurs to play and experience music?" (på engelsk)
              Så litt om jubileer og aktiviteter fra UNOF, NASOL og våre internasjonale gjester.
              Paneldebatt og diskusjoner.

13:00    Lunsj

14:00   Orkesterkonferanse del 3 – delt i egne deler for de tre forbundene. UNOF (på norsk)
              UNOF: «Hva slags forbund har vi vært, er nå, og skal bli i fremtiden» (språk: norsk)
              Presentasjon ved Birgit Djupedal og Ellen Jørgensen: «Hvordan løfter Orkesteråret UNOF?»
              Presentasjon ved Ellen Jørgensen om «Orkesteret funker» - hvordan inkludere i orkesterverden
              Presentasjon og diskusjon om UNOFs «Strategiske prioriteringer for perioden 2024 -- 2026»

15:30    Avslutning av konferansedag

16:00    Pause og mingletid

17:00    Konsert med UNOF-medlemmer i Stormen konserthus

19:00    Jubileumsmiddag for UNOF - alle er invitert til 50-års feiring! 

Søndag 28.april

09:00   Åpning av formelle møter parallelt: EOFed sitt møte, NASOL sitt møte og UNOF sitt møte.

11:30     Forfriskninger fra hotellet

13:00    Lunsj

14:00   Landsmøtet fortsetter

16:00    Hjemreise

Organisasjonskurs for ungdom - fredag 26. april

Fredag er det organisasjonskurs for ungdomsdelegatene. Ungdommene har en egen forberedelse til landsmøtet og får en innføring i hvordan organisasjonen er bygget opp, og hvordan selve landsmøtet fungerer. Det blir også gitt opplæring i påvirkning slik at alle kan være med å gi innflytelse. Det er mulig å være med på kurset selv om man er observatør på landsmøtet (og ikke delegat). Det er ungdommene i landsstyret som leder kurset.

Orkesterkonferanse - lørdag 27. april

Lørdag er det fagkonferanse. UNOF ønsker å involvere alle landsmøtedeltakerne til debatt, tanker og idéer for UNOF og orkesterlivet fremover. Det blir eksterne innledere fra Bodø2024 og Arktisk filharmoni, fra de ansvarlige for «Orkesteråret 2024», og en komité som har jobbet med sommermusikkskolenes plass i UNOF-systemet legger frem sitt forslag.

Landsmøtet - søndag 28. april

Selve landsmøtet blir gjennomført på søndagen. Alle landsmøtedokumentene med saksliste og nødvendige sakspapirer sendes til alle påmeldte, medlemsorkestre og kretser 4 uker før landsmøtet.

Reisekostnader

UNOF dekker alle reisekostnader for delegater til landsmøtet med inntil kr. 2.000,- etter rimeligste alternativ. Ved utbetaling av reiserefusjon trekkes det fra en egenandel på kr. 250,-. Det forventes at du ordner og bestiller reisen selv, med mindre noe annet blir avtalt. Det anbefales å bestille reiser i god tid, og benytte rabatter slik som ungdomsbilletter der det er mulig.

Mat og opphold

Vi kan tilby fullpensjon og overnatting på hotellet fra fredag til søndag for delegatene til landsmøtet. Gi beskjed om du har spesielle behov (vegetarmat, allergier e.l.) eller andre behov for tilrettelegging. Ønsker man enkeltrom er det et tillegg på kr. 500,-.

Deltageravgift

Det er gratis å delta på landsmøtet for to fra hvert medlemsorkester og to fra hver krets. Hvis man ønsker å delta med flere, koster det 2000 kr. for hver voksen person. Ungdomsdeltakere (under 26 år) som er observatører og deltar på ungdomskurset får også gratis deltakelse.

Vi vil oppfordre orkestrene og kretsene til å sende en voksen og minst en ungdom til landsmøtet!

Har du spørsmål om landsmøtet kan de rettes til sekretariatet v/daglig leder Terje Winther

tlf. 94001100, epost:  unof@unof.no

Velkommen til landsmøte i De Unges Orkesterforbund (UNOF)!

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Har du spørsmål, kontakt unof@unof.no

Nominasjon til valg

Valgkomiteen er nå ferdig. Innstillingen ligger inne i landsmøtedokumentene. Denne teksten er derfor kun til referanse:

  • Kretsene skal nominere 2 kandidater til landsstyret, hvorav minst én skal være spillende orkestermedlem over 12 år.
  • Medlemsorkestrene, orkestermedlemmer og valgkomitéen kan nominere kandidater til landsstyret.

Alle UNOFs kretser skal altså nominere/innstille 2 kandidater til landsstyret, og en av de innstilte personene skal være et spillende medlem.

Vi ber om at informasjonen om hvem kretsen nominerer blir sendt til valgkomiteen@unof.no senest 15.januar 2024, slik at vi kan sette sammen et forslag til nytt landsstyre i god tid før landsmøtet.