Voksenopplæring under koronakrisa

x min lesetid

Den nåværende situasjonen umuliggjør nesten all normal kursvirksomhet på musikkfeltet. For å sørge for en så rettferdig kompensasjon som mulig til alle, ber Musikkens studieforbund (de som deler ut voksenopplæringsmidler) om at vi er obs på følgende:

  • Rapporter kun faktisk gjennomførte kurstimer i KursAdmin eller tilsvarende registreringssystem.
  • Notér hvor mange øvelser som blir avlyst grunnet korona-situasjonen

Oppdatert veiledning for kursarrangører finner dere her.Musikkens studieforbund vil, når hele semesteret skal telles opp, sette oss grundig inn i hvilke konsekvenser dette har fått. Voksenopplæringsmidlene fra Kunnskapsdepartementet er ikke endret, så de vil kunne yte kompensasjon som gjør at de fleste kursarrangører vil få tilnærmet samme beløp i kurstilskudd som i et normalt semester.

Tilskudd til elektroniske kurs

I tillegg har Kunnskapsdepartementet med øyeblikkelig virkning gitt følgende unntak fra regelverket, foreløpig gjeldende til 01.08.20:

  • Kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger, for å få tilskudd etter loven.
  • Det er et krav om samtidighet. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom.
  • Det må utarbeides nye kursplaner for disse kursene. For kurs som allerede har startet med fysiske samlinger og gått over til elektronisk kommunikasjon, kan kursplanene utarbeides etter kursstart. Dette er et unntak fra kravet i forskrift om studieforbund og nettskoler § 7 femte ledd bokstav b. Det må fremgå av kursplanen at kurset er arrangert ved elektronisk kommunikasjon.

Dette betyr at øvelser som gjennomføres over nett faktisk kan telle med som gjennomførte øvelser. Vi er klar over at dette sjelden er en fullgod erstatning, men departementet åpner altså for at dette nå kan godkjennes.

Mindre kurs er mulig

Hvis dere starter nye kursopplegg som kun baseres på nettundervisning, gi det fylkesledd av Musikkens studieforbund der kurset arrangeres beskjed om hva som er planen, og hvilken studieplan som ønskes benyttet. Vi skal da sørge for at studieplanene inneholder den nødvendige formulering som åpner for dette.I tillegg har departementet senket minste nødvendige timetall fra åtte til fire. Også dette unntaket gjelder fram til 01.08.20.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.