Vi ses i Stavanger

x min lesetid

16.-18. oktober samles vi i Stavanger!Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL), som er organisasjonen for de voksne amatørorkestrene, og De Unges Orkesterforbund (UNOF), som tar seg av barn og ungdom, har for første gang valgt å samordne sine øverste organer. For UNOFs del heter det landsmøte, mens NASOL kaller det representantskapsmøte. Men uansett hva vi kaller det, møtes vi på samme sted, til samme tid.På grunn av vårens smittevernstiltak har møtene blitt utsatt et halvt år. Men nå skal det velges styrer og vedtas planer for det videre arbeidet.Her finner du mer informasjon om landsmøte og kan registrere deg som deltaker.

Samarbeid

NASOL og UNOF har de siste årene samarbeidet om ulike ting: Nettstedet Orkester.no er et eksempel på dette samarbeidet. Et samarbeidsutvalg for de to organisasjonene møtes jevnlig for å legge planer for det videre arbeidet.På det kommende landsmøtet/representantskapsmøtet skal det for første gang også behandles en likelydende strategi- og handlingsplan for de to organisasjonene.

Mathilde Blichfeldt Mjønes fra Kybri skal lede NASOL og UNOF gjennom en spennende konferansedag.

Orkesterkonferanse

De to organisasjonene skal også ha en felles konferansedag for å diskutere utfordringer og veivalg for orkesterbevegesen. Hit kommer blant annet Mathilde Blichfeldt Mjønes fra Kybri for å tilrettelegge for diskusjonen.Mjønes har selv bakgrunn fra orkesterverdenen, både 17 år som amatørfiolinist i orkester og senere som orkestermamma. . De siste fem årene har hun jobbet fulltid med å fasilitere gruppearbeid for voksne. Hunlover en interaktiv dag med en blanding av foredrag og arbeid i grupper, med mye erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon.— Det handler om hvordan orkesterbevegelsen kan være synlig, jobbe bedre i lokalsamfunnet, rekruttere og beholde folk, og hvordan orkesterbevegelsen kan utvikle seg og samarbeide på tvers av generasjoner og i lokalsamfunnet. Hensikten er at folk skal få jobbe med spørsmålene på en god måte, sier Mjønes.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.