Vestlandsk sommarsymfoni er avlyst

x min lesetid

NASOLs landsstyre hadde møte den 27. mai og vedtok der å avlyse årets Vestlandsk Sommarsymfoni.Styret hadde en grundig helhetsvurdering basert på de nasjonale forskrifter og retningslinjer og behovet for en avklaring innen 1. juni. Vedtaket er fattet etter også å ha innhentet råd og synspunkter fra Norsk musikkråd og Fjordane folkehøgskule.

For mange usikkerhetsmomenter

Regjeringen planlegger som kjent en trinnvis gjenåpning av landet og innførte trinn to i planen fra 27. mai. Den videre gjenåpningen er avhengig av smitteutvikling og vaksinering, og ingen dato kan gis for når de neste trinnene innføres.Usikkerheten om hva som vil være mulig eller ikke mulig i august, er derfor for stor til at styret kan satse på at arrangementet lar seg gjennomføre.

Ses i 2022?

Med gjeldende avstandskrav vil et orkester på 75 musikere kreve 255 kvm gulvflate. Aulaen på folkehøgskolen og scenen i Operahuset er begge på ca. 140 kvm og gjør det derfor umulig å rigge et stort orkester.Styret har vurdert å redusere antall deltakere og endre repertoar, vurdert mulighet for å gjennomføre oppdelt i mindre samspillgrupper med tilpasset repertoar, men har landet på at det av smittevernhensyn var riktig å avlyse.I 2022 satser vi alt på at kurset kan avholdes på normalt vis, i uke 31, fra 30. juli til 6. august.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.