Unikt samarbeid om UNG Komponist

x min lesetid

Korpsnett Norge og Norges musikkhøgskole har signert en tre-årig avtale om satsing på talentutviklingsprogrammet UNG Komponist. De Unges Orkesterforbund og Komponistforeningen er også viktige medspillere i prosjektet.Prosjektet UNG Komponist ble en realitet etter at Korpsnett Norge ble tildelt 450 000,- i støtte til formålet fra Sparebankstiftelsen DNB sitt program for unge utøvere for perioden 2021 - 2023.Det overordnede målet for prosjektet er å styrke interessen for komposisjonsfaget blant unge utøvere, og gi dem rom for utvikling. Det gjøres ved at det tilbys kurs og opplæring av høy kvalitet helt fra begynnerstadiet og oppover, mentorordninger for oppfølging av utøvere som ønsker å satse ekstra, samt en stipendordning for særlig talentfulle unge komponister. Samtidig vil prosjektet også kunne frembringe nytt repertoar for korps, orkester og andre ensembleformer.

Løfte det musikalske

I tillegg til Norges musikkhøgskolen er også De unges orkesterforbund - UNOF og Norsk Komponistforening viktige samarbeidspartnere i prosjektet. Det gir gode synergier og større bredde i tilbudene, mener daglig leder i UNOF, Terje Winther.– Samarbeidet er utrolig viktig for å kunne utvikle det norske musikklivet videre. Norge har vært heldige når det gjelder hva enkeltmusikere og ensembler får til, og som sentrale aktører i dette bildet må vi også inkludere dirigenter og komponister dersom vi skal klare å ivareta et helhetlig musikklandskap.Winther har klare forventninger til hva UNOF kan få ut av prosjektet.– Utvikling av unge nye komponister handler om å løfte det musikalske, både praktisk og kunstnerisk, og vel så mye også når det gjelder bevisstgjøring og det mer åndelige. Vi innrømmer at vi ikke klarer dette alene, og at vi trenger dette samarbeidet for å få til noe i samfunnet. Vi trenger ny musikk laget av unge komponister som kan spilles av unge utøvere. Det unge orkesterlivet har vokst jevnt oppover de siste 30 årene, både når det gjelder antall musikere, antall ensembler, og ikke minst når det gjelder kvaliteten på hva de unge får til i dag. Vi har lenge ønsket å gjøre mer på det musikalske når det gjelder samtidsmusikk, og UNOF har allerede gjennomført bestillingsverk, fremføring av samtidsmusikk, og til og med gitt ut CDer med ny musikk, men vi klarer ikke alene å få til god kontinuitet i arbeidet – det har blitt litt «nå og da». Vi håper at dette samarbeidet kan bidra til at vi får en vedvarende, god og jevn utvikling av stadig nye, unge komponister som gjennom god veiledning av erfarne komponister, og med organisasjonslivet og ensemblene som arena, kan frembringe musikk som gleder og provoserer både i dag og i fremtiden, sier han.

Nettverkssamarbeid

- Dette er et unikt prosjekt som jeg har stor tro på, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Korpsnett Norge er en nettverksbasert organisasjon der medlemskorpsene er ryggraden, og der samarbeid i nettverk med institusjoner og organisasjoner utenfor eget hus, er noe av selve kjernen i måten vi tenker og jobber på.I UNG Komponist-prosjektet er målet å gi unge komponister gode arenaer å utvikle talentene sine ut fra hvilket stadium i utviklingen de befinner seg på. Enten de er helt ferske, har kommet et godt stykke på vei, eller er studenter som allerede står på terskelen til en profesjonell komponistkarriere.- Derfor er vi svært glade for at Norges musikkhøgskole også ser verdien av et slikt fellesprosjekt. Den 3-årige samarbeidsavtalen vi nå har inngått med Norges musikkhøgskole er selve kjernen i prosjektet. At de, sammen med Norsk Komponistforening og De unges orkesterforbund ønsker å være med oss på dette, gir prosjektet uvurderlig faglig kompetanse, bredde og tyngde. Det gir oss tro på at vi kan nå langt, sier Skaarer.

Ønsker langvarig samarbeid

– Dette er et av de bedre talentprogrammene på grunn av at det knyttes så sterkt til komposisjonsveiledning, sier førsteamanuensis ved Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi ved Norges musikkhøgskole, Rune Rebne.– For oss på NMH er dette en fin mulighet for å arbeide for komposisjonsstudenter, ferdig utdannede komponister fra oss, eller talenter som vil ha erfaring før et komposisjonsstudium hos oss. Vi ser at det gir gode muligheter for deltagerne til å møte deler av musikklivet som ikke alle har erfaring med fra før. Det norske korpsmiljøet er en rik og verdifull del av norsk musikkliv. Det samme kan sies om strykeorkestrene. At komponister i startfasen får muligheten til å bli enda bedre kjent med disse formatene lover godt for fremtidens korps- og orkestermusikk.Rebne har tro på langvarig samarbeid, og mener fagmiljøet ved NMH får utnyttet fagkompetansen de har som komponister og komposisjonslærere.– Vi håper at dette samarbeidet kan vare lenge og bidra til skapingen av god musikk.

Stimulere til ny aktivitet

Også styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm, har forventninger til prosjektet, og mener det er en spennende arena som tilbys de unge komposisjonstalentene.– Komponistforeningen jobber for komponister gjennom hele livsløp og kunstnerskap. Både for at norsk musikk skal brukes og at ny musikk skal komme til, trenger vi å stimulere unge talenters kreativitet og skapertrang. Satsinger som UNG Komponist er med på å utvikle de som skal ta norsk musikk inn i framtiden, og da bidrar vi gjerne med kunnskap som medlemmene våre har, sier Karlstrøm.Komponistforeningen vil bidra gjennom sin mentorordning med råd og veiledning og ha en stemme i jurysammenheng.

Tre delprosjekter

Musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren, forteller at UNG Komponist er delt inn i tre delprosjekter.– UNG Komponist - S er en stipendordning som er rettet mot de aller mest lovende komponist-talentene i Norge opp til og med 25 år, og som holder et ekstra høyt nivå. Idéen er at stipendene skal brukes til å gi disse unge utøverne en mulighet til å skrive nye verk for korps og/eller orkester, eller ensembler der korps-/orksesterinstrumenter er bærende elementer. Målet er å gi dem en arena for utprøving og utvikling, uten at de trenger å konkurrere om støttemidler med mer etablerte komponister. Målet er at det første stipendet skal lyses ut allerede denne våren, forteller Helleren. - Så har vi UNG Komponist - M, som er en mentorordning med flere formål. Den er gjort obligatorisk for de som mottar stipend, men den vil også være tilgjengelig for de som vurderes som kandidater til videre studier og til de som har deltatt på kurs og ønsker mer oppfølging gjennom året.Den siste delsatsingen, UNG Komponist - K, er på mange måter selve grunnfjellet i prosjektet. Dette er helgekurs og sommerkurs som gir et komposisjonstilbud for de som befinner seg på et begynnernivå og opp til noe viderekommende nivå.– Både Korpsnett Norge og De unges orkesterforbund har medlemmer i målgruppen, og de tilbudene er i hovedsak tenkt rettet mot dem, selv om de selvsagt også vil være åpne for andre deltakere. Valdres Sommerbrass er først ut med et slikt kurs, og kurset et åpent for alle mellom 15 og 19 år uavhengig at organisasjonstilknytning, hovedinstrument og så videre, avslutter Helleren.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.