Trenger du instrument til semesterstart?

x min lesetid

UNOF utlyser herved restmidler til Instrumentfondet på 1,1 million kroner med søknadsfrist 1. oktober.Gjennom Instrumentfondet får orkestre støtte til å kjøpe inn instrumenter. Støtten skal kun gå til innkjøp av instrumenter.

Ekstra midler

Instrumentfondet har årlig søknadsfrist 1. april, og det kom som vanlig inn mange søknader. Landsstyret i UNOF tildelte 1,7 millioner kroner til instrumenter. På grunn av pandemien har Kulturdepartementet doblet sin bevilgning til instrumenter i korps og orkester fra 1,5 til 3 millioner til orkester.Midlene tildeles etter vanlige kriterier, men søkere som ikke fikk støtte i vår vil få prioritet.Her kan du lese mer om kriteriene for å søke, og finne søknadsskjema.

Opplæring og vedlikehold

Det er også vedtatt å bruke administrasjonsandelen av midlene på opplæring av materialforvaltere og enkelt vedlikehold av instrumenter. Har du interesse og innspill rundt dette? Ta gjerne kontakt med oss.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.