Studentersamfundets Symfoniorkester søker dirigent

Studentersamfundets Symfoniorkester søker dirigent! Tiltredelse høsten 2023, med ønske for overlapping med nåværende dirigent vår 2023.Studentersamfundets Symfoniorkester, eller Symforch, er en av de kunstneriske gjengene ved Studentersamfundet i Trondheim og har eksistert siden 1910. Symforch er landets største studentorkester bestående av om lag 80 studenter fra ulike studier. Organisering og drift av orkesteret baseres på frivillig arbeid lagt ned av studentene selv.Vi har én ukentlig øvelse, en seminarhelg i semesteret, 1-3 konserter i semesteret samt noen oppdrag. I tillegg reiser vi på turné ca. annethvert år, hvor vi har konserter der dirigenten må være tilstede.Symforch har et variert repertoar og spiller alt fra store symfonier til pop og filmmusikk under UKA. Medlemmene i orkesteret er en god blanding av glade amatører og musikkstudenter, som alle er aktive i studentmiljøet i Trondheim. Dirigentstillingen er med andre ord svært variert og det er et stort ønske fra orkesteret å få til spennende og ambisiøse prosjekter sammen med vår nye dirigent.Arbeidsoppgaver:

  • Planlegge og lede én ukentlig øvelse (tirsdager kl. 18:45-21:30)
  • 1-3 konserter i semesteret
  • Delta i planleggingen av repertoar, konsertprosjekter og oppdrag

I søknaden ønsker vi at følgende er inkludert:

  • Om deg som person og dirigent
  • Din erfaring som dirigent og annen relevant kompetanse
  • Dine ambisjoner og ønsker for orkesteret
  • Søknad og CV sendes til dirigentkomite@symforch.no innen søndag 18. desember

Søknadsfrist: søndag 18. desember.Tiltredelse: Høsten 2023 med ønske om overlapping med nåværende dirigent våren 2023.Spørsmål? Ta kontakt med styreleder Jenny Veronika Ip Manne: symforch-leder@samfundet.no / 913 18 393)

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.