Støtte til tiltak for ukrainere

x min lesetid

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser ut ekstraordinære tilleggsmidler til frivillige organisasjoner.Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter eller aktiviteter som hjelper innvandrere og deres barn å delta i samfunnet. Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen er flyktninger fra Ukraina.For å kunne søke om disse midlene må man være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er mulig å søke om støtte for prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner, eller enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner.Mer informasjon finner du på IMDis nettsider.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.