Søk støtte til musikkutstyr

x min lesetid

Bassistene i Vestre Aker Styrkeorkester kan nå øve med ergonomiske basskrakker. Trenger ditt orkester nytt utstyr? 1. september er neste søknadsfrist for støtteordningen «Kulturrom» tidligere kjent som musikkutstyrsordningen. Fra 2019 ble ordningen «sjangernøytral» og gjelder nå både rytmisk og klassisk musikk, samt støtte til rom for utøving av andre kulturuttrykk. Her har orkestre mulighet til å søke om små og store ting som vil gjøre øvings hverdagen og konserthøytiden bedre. Denne støtteordningen kan hjelpe orkestrene med noen av de ønskene som bl.a UNOFs instrumentfond ikke kan oppfylle.

Flere orkestre har fått støtte

Flere orkestre i UNOF og NASOL støtte fra Kulturrom i 2019, etter at ordningen ble åpnet for flere sjangre. Stavanger Amatørsymfoniorkester fikk støtte til notelys til notestativene sine. Vestre Aker Strykeorkester fikk støtte til basskrakker som de har på øvingsrommene, mens Ålesund Symfoniorkester og Studentersamfundets Symfoniorkester har fått støtte diverse utstyr.

Ny kontrabasskrakker til Vestre Aker StrykeorkesterAndre ting man kan søke støtte til er for eksempel flygel, elpiano eller piano til øvings- og framføringslokaler, mikrofoner og annet lydutstyr til framføring, eller teknisk utstyr som lysutstyr, dirigentstativ, notestativer, paukestol, eller lydskjerming.

Fire områder som kan støttes

Ordningen er delt inn i fire områder:

1. Bygg og akkustisk utbedring av arenaer

Trenger øvingslokalet deres en utbedring? Eller flere aktører i kommunen gå sammen om å bygge eller ombygge til et egnet øvings eller framføringslokale? Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving. Utøverfellesskap, arrangører eller kulturarenaer kan søke om støtte .

2. Servicerapport

Orkesteret kan søke om støtte til å utrede de akustiske forholdene i øvingslokalene. Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Servicerapporten skal inneholde en statusrapport for fremføringsutstyret, liste over anbefalte vedlikeholdstiltak med kostnadsoverslag, og et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte tiltak

3. Utstyr til øving

Orkesteret kan søke om utsyr som skal brukes til øving. Dette kan være store stedbundne instrumenter eller utstyr som brukes til øving. Det kan ikke søkes om støtte til større instrumenter som skal brukes kun av enkeltpersoner, samt utsyr. Tilskudd under 50 000 saksbehandles hver 1. hver måned, tilskudd her 50 000 har søknadsfrist 1.3 og 1.9

4. Utstyr til fremføring

Dette tilskuddsområdet omfatter innkjøp av utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, blant annet lydutstyr, lysutstyr, sceneteknisk utstyr og innretninger. Støtteordningen krever at støttemottaker stiller med 25% av summen i egenandel.

Les mer og søk

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Kulturroms nettsider.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.