Samarbeid for et sterkere musikkliv

x min lesetid

UNOF og NASOL samarbeider med et bredt omland av organisasjoner for musikk, kultur og frivillighet. Vi jobber sammen for å få større politisk gjennomslagskraft og for å samordne arbeidet vi gjør i våre ulike organisasjoner og for å lage store felles prosjekter.Mylderet av organisasjoner kan fort virke uoversiktlig. Men alle har sin plass i det komplekse økosystemet som utgjør kulturlivet, og når vi snakker sammen får vi gjort enda mer enn når vi sitter på hver vår tue.

Norsk styremedlem i europeisk organisasjon

Olav Vikingsen fra UNOF ble i helgen gjenvalgt til styret i Den europeiske orkesterføderasjonen (EOFed) som kasserer.Han går nå inn i sin 3. styreperiode, som kommer til å bli hans siste styreperiode for EOFed, fordi det kun er tillatt med tre perioder.Europeisk orkesterfestival arrangeres av EOFed hvert 3. år., Festivalen skulle vært gjennomført i år, men er på grunn av det-dere-vet flyttet til 5.-8. mai 2022, i Plovdiv i Bulgaria.Forrige Europeisk Orkesterfestival ble gjennomført i Bergen i 2018, med UNOF og NASOL som arrangører.Den europeiske orkesterføderasjonen (EOFed) samler amatørorkestre fra hele Europa. Både UNOF og NASOL er tilsluttet EOFed.

Gjenvalgt til styret

UNOF var aktivt til stede på årsmøtene til Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, som er det frivillige musikklivets nettverk og opplæringsorganisasjon.Den store saken som ble diskutert var spørsmålet om et tettere samarbeid og/eller sammenslåing av de to organisasjonene. Her var UNOF en av organisasjonene som mente at vi må la prosessen ta den tiden det tar, og heller jobbe langsomt og grundig enn å forhaste seg, og vi kom med alternativt forslag til vedtak som ble delvis tatt med.UNOF laget også et fullstendig forslag til alternativ strategi- og handlingsplan for de to organisasjonene, basert på at det skulle ha samme innhold som var foreslått, men en helt annen ordlyd. Det ble faktisk vedtatt på begge møtene!UNOF kandidat Birgitte Brekke ble gjenvalgt til styret i Norsk musikkråd.

Samarbeid mellom UNOF og NASOL

UNOF og NASOL har selv et samarbeidsutvalg som koordinerer samarbeidet mellom de to organisasjonene. Sammen driver vi blant annet nettsiden Orkester.no og arrangerer kurs og seminarer (blant annet et felles webinar i disse dager).I fjor vedtok også UNOF og NASOL for første gang en likelydende strategi- og handlingsplan.Vi deltar også i et eget nettverk for alle organisasjonene på kor- korps- og orkesterfeltet.Her kan du lese mer om hvilke organisasjoner UNOF og NASOL er tilsluttet.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.