Revidert budsjett: ikke bra nok

x min lesetid

Regjeringen la 11. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Den store nyheten for de frivillige er at korona-kompensasjonsordningen skal forlenges til ut oktober. Ellers er det lite å hente i budsjettforslaget, som blir sterkt kritisert av de frivillige organisasjonene.– Det er veldig bra at den nye stimuleringsordningen endelig tar med sommeraktiviteter, slik frivilligheten har sagt fra om klart og tydelig. Men at vi fortsatt skal vente på å søke, og vente enda lenger på å få avklart om vi får støtte eller ikke, det er helt uforståelig. Andre samfunnsområder får klare signaler, men UNOFs medlemsorkestre og sommermusikkskoler må fortsatt ta store økonomiske sjanser basert på fagre ord. Det holder ikke! sier Terje Winther, daglig leder i De Unges Orkesterforbund.Det tar tid å planlegge konserter, kurs og sommerleire. Når de politiske signalene kommer for sent, blir de avlyst. Derfor er det viktig at ordningene forlenges, ikke bare til høsten, men ut året. Det er da vi skal bygge opp igjen aktivitetene og organisasjonen, og for å gjøre det i en usikker situasjon trenger vi forutsigbare ordninger.

LNU: Dårlige nyheter

– Dårlige nyheter for barne- og ungdomsorganisasjonene, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.LNU gjorde nylig en undersøkelse blant sine medlemsorganisasjoner. Funnene tegner opp et dystert bilde for den unge frivilligheten, med færre aktive medlemmer, lavere aktivitet, vanskeligere rekruttering og dårlig kompensasjon for avlyste arrangementer.– Uten en økning i de frie midlene frykter vi stadig synkende medlemstall i barne- og ungdomsorganisasjonene, mindre aktivitet og et svakere frivillighetsfelt. Den unge frivilligheten har ventet for lenge til å bli avspist med dette budsjettet, sier Isene.

Frivillighet Norge: Raja skjønner ikke alvoret

– Krisen er ikke over for frivilligheten selv om smittesituasjonen bedrer seg. Mange har hatt store inntektstap, ingen aktivitet og har en svært usikker fremtid. Stimuleringsordningen er ennå ikke på plass og allerede varsler ministeren at den skal avvikles. Da har han ikke forstått alvoret, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.Stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård (SV) er enig.– At kriseordningene forlenges til oktober og ikke ut året, er nok et eksempel på at denne regjeringen skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for kulturlivet. Hvem vet hvordan verden ser ut i oktober? Sannsynligvis vil det fortsatt være publikumsbegrensninger, og hvordan kan arrangører planlegge for høsten uten å vite om de får kompensasjon for avlysninger og tapte inntekter? spør Øvstegård i Dagsavisen.

NMR: Klar favorisering av idrett

Tross den kritiske situasjonen for musikklivet inneholder revidert budsjett få positive nyheter, mener Norsk Musikkråd.– Det er uforståelig at driften nedprioriteres når breddekulturen skal gjenoppbygges. Skal vi unngå at flere kor, korps og musikklag legges ned må pandemislitne musikkorganisasjoner få midler til å gjøre en ekstra innsats for å rekruttere tilbake utøvere som har sluttet, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, i en pressemelding.Situasjonen for de nasjonale musikkorganisasjonene innen kor, korps, band og orkester er kritisk. Til nå har de mistet én av ti medlemmer, Norsk musikkråd frykter at andelen blir langt høyere utover høsten.

Trenger hjelp til rekruttering

– Vi jobber for at så mange som mulig skal få mulighet til å oppleve og utøve musikk. Skal vi stanse nedgangen i medlemskap, og samtidig lykkes med å rekruttere tilbake så snart smittesituasjonen tillater det, trenger vi hjelp fra myndighetene, sier Borgundvaag.Regjeringen har bevilget 420 millioner til lokale idrettslag og idrettsforeninger for barn og unge over tippemidlene. Dette er en økning på litt over 12 prosent.– Når regjeringen samtidig øker bevilgingen til frivillige musikkorganisasjoner med null prosent, viser det en klar favorisering av idretten, sier Borgundvaag.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.