Orkesterkrise - regjeringen overser oss

x min lesetid

Regjeringen la tirsdag 12. mai fram revidert nasjonalbudsjett. Der legges det opp til tilskuddsøkning for idretten og kutt for alle andre deler av frivilligheten. Kulturministerens store fokus på idrett provoserer. — Er Abid Raja idrettsminister eller kulturminister? Dette er ekstremt provoserende. Jeg håper virkelig at Stortinget og Kulturkomitéen sørger for at kulturbudsjettet handler om annet enn idrett, sier Terje Winther, daglig leder i UNOF, etter å ha lest budsjettforslaget. - Dessverre svarer ikke budsjettet på barne- og ungdomsorkestrene, eller det frivillige musikklivets behov i det hele tatt.

Orkestre legges ned

— Våre orkestre står ikke bare på kanten av stupet, de legges nå ned. Vi har allerede fått flere varsler fra medlemmene våre om det. Dette er en tid på året der vi vanligvis har en del innmeldinger, men nå har vi kun utmeldinger. Barne- og ungdomsorkestrene er våre beste mestrings- og inkluderingsarenaer. Helt uten reservebenk, helt uten B-lag, du trenger bare instrumentet, det er ikke annet dyrt utstyrsjag. Våre orkestre arbeider utmerket med inkludering, men vi får bare småpenger, mens andre får hivd penger etter seg for å få til inkludering. Er det ikke bedre at barn fra familier med svak økonomi får lov til å være med i fellesskapet som kor, korps og orkester, fremfor å bli plassert i egne leirer for «fattige barn»? sier Terje Winther.De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en frivillig organisasjon for barn og ungdom med nesten 200 orkestre og 5.600 barn og ungdom rundt om i hele Norge.— Vi faller helt eller delvis gjennom i alle kompensasjonsordningene som blir fremstilt, samtidig som det skrytes av hvor fint det er med kulturen. Det er grenser for hvor lenge vi skal ha tålmodighet rundt alt dette! Vi blir rett og slett lurt, og nå er det nok!

Kutt på kutt

— Hvor er kulturministeren i dette? Torsdag kuttet han i tippenøkkelen til kultur, han kuttet i Frifond og han kuttet i regionale kulturbygg. I dag fullfinansierer han momskompensasjon til idrettsanlegg, og tar idrettsanlegg inn i kompensasjonsordningen for hele frivilligheten, sier Terje Winther.Ikke bare bortfall av inntekter, men mangel på lokaler, er et stort problem for orkestrene i dag. Selv om myndighetens restriksjoner på muligheten for å øve har blitt løsnet opp, opplever mange orkestre at de ikke får tilgang til lokalene de er vant til å øve i. Det medfører store ekstrautgifter til alternative lokaler, eller at det ikke blir øvd i det hele tatt. I en rundspørring i UNOF svarte over to tredjedeler av orkestrene at de ønsker å øve, men ikke har tilgang til lokaler de har råd til å betale for.— Orkestrene har jobbet intenst med først å få til digitale løsninger, og er nå klare til å få i gang øvelser igjen, men blir stoppet fordi vi ikke får tilgang til lokaler. Vi ser også at alle ekstrakostnadene orkestrene har pådratt seg, og alle inntektene man ikke får kanskje også blir en saga blott. Kulturministeren nevner ikke engang musikk- og kulturfrivilligheten når han omtaler kompensasjonsordningen for frivilligheten som går til kulturfrivillighet, idrett og annen frivillighet. Han kaller det bare kompensasjon til idrett og frivillighet. Det sier jo sitt. Hvor blir det av redningen som vi skulle få? spør Terje Winther.https://www.lnu.no/2020/05/12/regjeringen-vender-ryggen-til-den-unge-frivilligheten/

Norsk musikkråd er kritisk

Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, mener pakken fortsatt har betydelige svakheter.— Tilskuddspakken til idrett og frivillighet er økt med 320 millioner kroner fra 700 millioner til en drøy milliard. Men samtidig som tidsrommet krisepakken skal gjelde for er nesten dobbel så lang som i første runde, har bevilgningen ikke økt med mer enn vel 40 prosent. Skulle ordningen ha oppretthold samme nivå skulle økningen vært på nær 700 millioner i stedet for 320, fastslår Bjørgulv Vinje Borgundvaag.Musikkfrivilligheten alene har beregnet tapene til mellom 570 og 770 millioner kroner i perioden fra mars til juni.— Når idrett og annen frivillighet også skal få sitt, og alpinanlegg, museer og akvarier i tillegg blir foreslått inn, må mange flere dele en kake som bare har blitt litt større. Da sier det seg selv at pakken mangler mye, og ikke holder i det hele tatt. Det er regjeringen som har stengt ned alle de inntektsbringende aktivitetene for våre medlemmer, da bør regjeringen være langt mer offensive når det gjelder å hjelpe oss i etterkant også.Regjeringen har foreslått at det legges inn en avkortning i ordningen, slik at man nå kan få dekket inntil 70 prosent av tapene. I tillegg har de beholdt en avkortning i bunnen for alle som ikke henter inn mer enn 25 000 kroner i perioden fra forrige søkerunde.— Det er veldig mange av våre medlemslag som vil få betydelige utfordringer selv om de taper under 25 000 kroner i perioden. Vi synes det er trist at regjeringen ikke har hørt på våre oppfordringer om å fjerne dette punktet, sier Borgundvaag.

Her er de viktigste punktene

  • kompensasjonsordningen for frivillige videreføres, og det legges mer penger i potten. Samtidig er det nå flere som kan søke, så pengene blir smurt tynnere utover
  • perioden er fra 12. mars til 15. juni. Arrangementer som skulle være gjennomført i denne perioden kan få kompensasjon
  • økonomisk tap må ha vært minst 25 000 kroner for hele denne perioden
  • det er åpnet opp for mer utvidet grunnlag. Man kan søke om kompensasjon både for tapte billettinntekter og deltakeravgifter som i første runde, men også loppemarkeder, baser, salgsinntekter og annet (men ikke medlemskontingenter).
  • lag som får mer enn 60 prosent i offentlig støtte kan ikke søke. Det betyr blant annet at UNOF sentralt, som er 62 prosent offentlig finansiert, ikke kan søke.
  • laget må være registrert i Frivillighetsregisteret, og det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som er saksbehandler, som i første runde.
  • det skal komme en «fase 3» som blir offentliggjort i slutten av mai. Vi antar at det skal gjelde for situasjonen etter 15. juni

Dette innebærer at flere av orkestrene kan søke om kompensasjon, men fortsatt ikke alle. Fremdeles faller mange orkestre, i likhet med mye annen frivillig aktivitet, utenfor kompensasjonsordningene. Derfor er musikklivet samlet sett misfornøyd med revidert nasjonalbudsjett.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.