Orkester for alle legges ned

x min lesetid

Dette er en melding vi helst skulle ha sluppet å skrive.Siden 2015 har vi drevet støtteordningen Orkester for alle, som har subsidiert deltakelse på sommermusikkskole for familier med stram økonomi. Mange som ikke ville hatt råd til å dra på sommermusikkskole har fått mulighet til å delta på grunn av denne støtteordningen. Det har vært en populær ordning som vi har merket at det er behov for.De siste årene har denne ordningen vært finansiert av Bufdir. Men nå ønsker de ikke å gjøre det mer. Til tross for at vi har søkt om det samme som har fått støtte gjennom flere år, mener Bufdir nå at denne ordningen bryter med deres retningslinjer. Vi mener tvert imot at problemet er en manglende forståelse blant Bufdirs saksbehandlere om hvordan den frivillige kultursektoren fungerer.Men det er ikke vi som bestemmer, og klager har ikke hjulpet. Vi har holdt Orkester for alle gående gjennom 2022 med egne, oppsparte midler. I 2023 har vi dessverre ikke noe annet alternativ enn å legge ned denne nødvendige og populære ordningen.Ekstra ille er det at dette skjer i en tid der mange merker at levekostnadene blir dyrere, og der fattigdom kommer til å merkes på kroppen av flere.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.