Ny støtteordning

x min lesetid

Landsstyret i UNOF vedtok nylig å endre og slå sammen flere støtteordninger til en stor. De tidligere ordningene Drømmekonsert, Regionsorkester og Stimuleringsmidler til Instrumenter i fokus går inn i denne nye ordningen. Det gjør også DUST-midlene som vi har hatt i noen år, som tidligere var støtte til festivaler og store orkestertreff.

For 2024 skal man også kunne søke om støtte til å feire og markere Orkesteråret 2024.

Midlene til ordningen kommer i stor grad fra Sparebankstiftelsen, og vi er glade for at vi kan videreføre og utvikle det gode samarbeidet vi har hatt i flere år.

Dextra-samarbeid

Vi vil videreføre det gode samarbeidet med Dextras musikere gjennom at man fortsatt kan søke om solister. Og etterhvert velge prosjekter fra en katalog der Dextra-musikere tilbyr egne opplegg med repertoar og spillestiler de selv ønsker å formidle videre til barn og ungdom. Denne katalogen er nå tilgjengelig på https://satsklassisk.no/takeaway-1. Katalogen er til inspirasjon, og det er ikke krav om å bruke dette tilbudet for å få støtte.

– Vi har som mål at denne ordningen skal bidra til at orkestrene kan gjennomføre gode musikalske tiltak, som de kanskje ikke kunne gjort uten slik støtte. For eksempel kan de hente inn instruktører og spesialister på sjangere og spillestiler utenfra. Vi gleder oss til å lese søknader og se hva dere har lyst til å gjøre, sier styreleder i UNOF Birgitte Mikalsen.

Det blir søknadsfrist 15. september og 15. februar hvert år. Høst 2023 har vi utsatt fristen til 15. oktober, siden ordningen først blir utlyst nå.

Den nye støtteordningen heter «Stimuleringsmidler til musikalsk aktivitet» og orkesteret kan blant annet søke om støtte til følgende:

  • Å utvikle nytt repertoar
  • Bli kjent med nye sjangere og framføringspraksiser
  • Nye former for samarbeid
  • Dirigentkurs og dirigentopplæring
  • Kurs i musikalsk ledelse og gruppeledersamlinger
  • Tiltak for å styrke rekruttering og talentutvikling på obo, fagott, kontrabass, bratsj, harpe og orgel for orkestre og sommermusikkskoler.
  • Mesterklasser, workshops og inspirasjonsforedrag
  • Solister til prosjekter
  • Prosjekter i samarbeid med musikere fra Dextra
  • For orkesteråret 2024 er det også mulig å søke om støtte til relasjonsbyggende aktiviteter, markedsføring og rekruttering.

Ordningen er forbeholdt orkestre som er medlem i UNOF, men orkestre i NASOL kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter med barn og unge i forbindelse med Orkesteråret 2024.

Søknadsskjema åpner 15. september og søknadsfristen for 2023 er 15. oktober.

Søk her:

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.