Ny pakke med koronastøtte

x min lesetid

Korona-nedstenging har for noen ført til tapte inntekter. Det har staten kompensert for gjennom flere forskjellige kompensasjonsordninger. For frivilligheten har dette vært "krisepakker" fra Kulturdepartementet gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet.Det har vært kjørt to runder med krisepakker til frivilligheten, med søknadsfrister tidligere i år. Nå er Krisepakke 3 for frivilligheten åpnet for søknader.UNOF og NASOL vil oppfordre alle våre medlemsorkestre, kretser og sommermusikkskoler til å søke om kompensasjon gjennom denne ordningen (dersom dere ikke allerede har gjort det i de to første rundene).

Utvidet ordning

Det er mulig å få kompensasjon for hele perioden 12. mars til 31. desember. Det er gjort noen endring i forskriften som styrer disse midlene, og det er stort sett utvidelser, slik at enda flere aktiviteter i frivilligheten kan få støtte.Nå omfatter ordningen også arrangementer som ikke har billettinntekter eller deltakeravgifter, men som likevel skulle gi inntekter til organisasjonen, som for eksempel parkeringsavgifter, kiosksalg eller loppemarked.Likevel er det fortsatt noen begrensninger. Noen av de viktigste er som følger:

  • Man må være registrert i Frivillighetsregisteret og ha hovedvirksomheten i Norge for å kunne søke
  • Man må ha under 60 prosent av inntektene fra offentlige tilskudd i 2019
  • Det samlede inntektsbortfallet må være minimum 25 000 kroner

Søk hvis du kan

Totalt er det satt av store summer til fordeling, så det er viktig at orkesteraktiviteten sier i fra om sine behov.Søknadsskjema, informasjon og rettledning finner dere på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.Søknadsfrist er 15. januar 2021.Ta gjerne kontakt med UNOF om du har noen spørsmål om dette.Mer relevant informasjon finner du på Orkester.nos samleside om korona og smittevern.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.