Nå kan man søke om kompensasjon for avlyste arrangementer

x min lesetid

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet i dag for at frivillige kan søke om kompensasjon dersom arrangementer har blitt avlyst som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene i forbindelse med koronasmitte. Det er satt av 700 millioner kroner til ordningen.Les mer om ordningen og send inn søknad her.Det er veldig kort søknadsfrist! Man må søke innen 21 april, om én uke.For å søke må man være registrert i Frivilligregisteret før 5. mars 2020. Man kan heller ikke søke dersom tapte inntekter utgjør mindre enn 25 000 kroner, eller hvis mer enn 60 prosent av inntektene i 2019 kom fra det offentlige. Dessverre gjør det at mange frivillige orkestre faller utenfor ordningen.Det er i stedet mulig å søke om kompensasjon hos Kulturrådet, men dette er en ordning primært beregnet på profesjonelle. Vår vurdering er at frivillige orkestre vil ha små sjanser til å nå fram her. Vi anbefaler i stedet at dere rapporterer deres tapte inntekter til UNOF eller NASOL, slik at vi kan bruke dette som grunnlag for å jobbe videre med å ivareta orkestrenes interesser.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.