Krisemidlene treffer ikke

x min lesetid

Bare halvparten av Kulturdepartementets kompensasjonsmidler til idretten og frivilligheten har blitt søkt på.Kulturdepartementet etablerte 3. april en midlertidig kompensasjonsordning på 700 millioner kroner for å dekke inntektstap for idretten og frivilligheten under koronakrisa. Nå viser det seg at bare litt over halvparten av midlene har blitt søkt på.Det er ikke fordi pengene ikke trengs. Som Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) påpeker, betyr det at kravene for å søke har vært for strenge.De fleste av UNOF og NASOLs orkestrene har ikke hatt mulighet til å søke om disse midlene. Av de 6700 medlemslagene til organisasjonene i Norsk musikkråd, faller hele 4 av 5 lag utenfor statens kompensasjonsordning.Dersom vi skal nå frem til politikerne, må vi fortelle om hvilke konsekvenser koronautbruddet har for det enkelte lag, kor, korps, band, orkester og arrangør. Vi må fortelle det til politikerne og få på flere lokale saker i media. Bare slik kan vi få nok oppmerksomhet til at det blir lansert en ny krisepakke for musikkfrivilligheten/musikklivet i revidert budsjett i mai.Budskapet er:

  • Musikklivet lider store tap som følge av koronautbruddet
  • De kompensasjonsordninger som er etablert er ikke i nærheten av å dekke behovet
  • Det trengs en ny krisepakke hvis vi skal klare å ta opp igjen våre aktiviteter

Det er viktig at så mange som mulig blir med på å forsterke og gjenta budskapene, slik at vi når frem!Se Norsk musikkråds verktøykasse for mer inspirasjon, deres kartlegging av koronasituasjonen for musikkfrivilligheten samt denne videoen (på Facebook).

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.