Korps og orkester i samspill

x min lesetid

Jan Erik Helleren (Korpsnett Norge), Ingebjørg Vilhelmsen (komponist) og Torunn Kristoffersen (UNOF) presenterer det nye verket Pegasus - O! For a horse with wings.De Unges Orkesterforbund og Korpsnett Norge har utviklet en serie arrangementer for korps og orkester i samspill.Det er De Unges Orkesterforbund, Korpsnett Norge og Norsk Noteservice som står bak KOS-prosjektet og utgivelsene, med støtte fra Musikkens studieforbund.Det er også bevilget støtte til fra Det norske komponistfond, og utgivelsen er støttet av Norsk Komponistforening til bestillingsverket Pegasus - O! For a horse with wings av Ingebjørg Vilhelmsen. 14. november 2021 var det lanseringskonsert, der Landstrykerne og Hønefoss skolekorps framførte musikken.

Korps + orkester = sant

KOS er en forkortelse for Korps + orkester = sant, som er det fulle og hele navnet på både denne serien med spesielt tilrettelagte arrangementer og komposisjoner, og prosjektet som ligger bak.KOS ble startet opp i 2019 av De Unges Orkesterforbund - UNOF, og målet var i første omgang å kartlegge hva som fantes av noteutgivelser der skolekorps og strykeorkestre kunne spille sammen.Korpsnett Norge og Norsk Noteservice ble med på prosjektet, og sammen har vi gjort et arbeid med både å kartlegge eksisterende materiale, og utvikle nye notesett.

Lydsterkt og lydsvakt

Det kan være utfordrende for et «lydsvakt» strykeorkester og et «lydsterkt» skolekorps å spille sammen. Arrangementene må ta ekstra hensyn til balansen mellom de to besetningene, så ikke skolekorpset overdøver strykerne. Toneart er også et tema. Unge strykere trives ofte best med krysstonearter, unge blåsere trives ofte best med b-tonearter.Disse utgivelsene er i utgangspunktet beregnet for skolekorps og strykeorkestre med unge medlemmer, men vi tror arrangementene kan være spennende også for voksne.Arrangementene i KOS-serien vil komme i to utgaver, en for skolekorps med janitsjarbesetning og strykeorkester, og en for skolekorps med brassbandbesetning og strykeorkester.

Landstrykerne og Hønefoss skolekorps var de første til å framføre de nyskrevne arrangementene.

Fem utgivelser

Foreløpige er det ferdigstilt fem janitsjarutgivelser i serien. De samme fem stykkene vil foreligge i brassbandutgave innen kort tid. De fem er:

Flere utgivelser i serien er under planlegging. UNOF gir støtte til orkestre som vil kjøpe disse notene! Alle som oppfører stykkene i 2022 kan få inntil 3000 kr i støtte til å kjøpe noter for. Ta kontakt for mer informasjon.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.