Gladnyhet for det frivillige kulturlivet

Foto: Helmine Syvertsen / UNOF

Regjeringen har for første gang kommet med en egen kulturfrivillighetsstrategi. Se listen av tiltak nederst i saken.

Kulturfrivilligheten er et ord som ikke dukker opp så ofte i dagligtale, forteller kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Nå må vi begynne å si det ordet mye oftere.Strategien «Rom for deltakelse», legger vekt på at det skal være rom for alle i det frivillige kulturlivet. Og det frivillige kulturlivet trenger gode rom å være i for å kunne holde på med aktiviteten.

– UNOF har vært med på å gi en rekke innspill til strategien, både alene og sammen med mange andre. Vi har levert skriftlige innspill, og sist vinter var UNOF til stede på to store offentlige høringer om frivillighetsstrategien. Overraskelsen ble derfor veldig positiv når det gikk kort tid før departementet offentliggjorde strategien ferdig, sier daglig leder hos UNOF, Terje Winther.

1. Rammebetingelser for kulturfrivilligheten:

Regjeringen vil fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid, samt styrke samordningen av tilskuddsordninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

2. Kulturfrivillighetens tilgang på egnede lokaler:

Regjeringen vil at kulturfrivilligheten skal ha god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr i hele landet.

3. Bred deltakelse og inkludering:

Regjeringen vil at folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er og hvor de bor, og at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø1. Barn og unge skal ha mulighet til å delta i kulturfrivilligheten.

4. Samspillet mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen:

Regjeringen vil legge til rette for et kontinuerlig samspill mellom den frivillige og profesjonelle kulturen.

Bakgrunn for strategien

Bakgrunnen for dette går helt tilbake til den rød-grønne regjeringen i årene 2005 – 2013. De lovet den gang at 1 prosent av statsbudsjettet skulle gå til kultur. Når perioden var over, ble det gjort en analyse av hva pengene hadde gått til og man fant ut at mye var gått til kulturhus og institusjoner.

Kulturlivet hadde fått mange nye midler, men allerede den gang merket man seg at noen hadde blitt hengende etter. De som hadde blitt hengende etter rent økonomisk var kulturskolene, folkebibliotekene og det frivillige kulturliv. Det ble gjort en innsats for kulturskolene og folkebibliotekene, men når det gjaldt det frivillige kulturlivet skjedde det ikke så mye.

Siden 2013 har vi fått en ny kulturmelding. Denne ble fulgt opp av flere meldinger for kulturlivet, ikke minst Norges første barne- og ungdomskulturmelding. Den skulle være en samlet melding for kulturskolene og det frivillige kulturlivet. Meldingen hadde i hvert fall en analyse av det frivillige kulturlivet, men ikke så mye konkrete tiltak. Men det kommer altså endelig nå i den nye strategien.

Liste over tiltak

  • Alt er basert på FNs bærekraftmål. I rapporten står det at «Den organiserte kulturfrivilligheten spiller en viktig rolle som arena for opplæring av aktive medborgere og fremtidens ledere». Dette minner veldig om UNOFs slagord som er «Morgendagens mester spiller i orkester»!
  • Overskuddet Norsk Tipping som går til kultur skal endelig forskriftsfestes. Slik at pengene går til kultur og ikke andre ting.
  • De nasjonale musikk-organisasjonene har fått en solid økning på 22 prosent, og dette inkluderer støtten til for eksempel UNOFs sommermusikk-skoler.
  • Frifond-ordningen skal forenkles.
  • Det skal gjøres en solid innsats for å gjøre det enklere å få gode øverom, og rommene det øves i skal bli akustisk bedre. Regjeringen skal også styrke kunnskapen i Skole-Norge om at frivillige som bruker studieforbund har lovfestet rett til gratis bruk av undervisningslokaler
  • Det skal etableres en helt ny tilskuddsordning for korps og orkester, og vi har nå fått vite at den skal bli på 6,5 millioner kroner allerede fra i år!
  • Det er viktig å få med flere i orkesterlivet, så regjeringen skal kartlegge økonomiske barrierer for deltakelse i kulturfrivilligheten
  • Regjeringen ønsker mer samspill mellom profesjonelle og frivillige, og bruker et foto fra orkestersamlingen til NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester for å illustrere dette. Det skal nedsettes et utvalg som skal utarbeide en offentlig utredning (NOU) om musikkfeltet.
  • UNOFs 50-års jubileum – «Orkesteråret 2024» - har fått innvilget 2 millioner kroner i støtte til gjennomføringen

Gladnyhet

Landsstyret i UNOF er glade for at det er kommet en kulturfrivillighetsstrategi fra regjeringen, og gleder seg til å jobbe videre mot et orkesterliv for alle. Det er gøy å understreke at Orkesteråret 2024 er midt i denne strategien. Og at det nettopp er deltakelse og inkludering vi vil fremme i UNOF, sier styreleder Birgitte Mikalsen.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.