Fremdeles usikkerhet for orkestrene

x min lesetid

Før pinse la kulturminister Abid Raja fram en ny tiltakspakke for kulturlivet. Tiltakene inneholder flere gode nyheter for kulturlivet, men de viktigste spørsmålene for de frivillige orkestrene er fremdeles ikke besvart.Tiltakene er ennå ikke gyldige, men vil formodentlig behandles av Stortinget før sommeren.

Forbedringer, men fortsatt usikkerhet

Regjeringens forslag er i korte trekk som følger:

  • Koronarefusjonsordningene for kultur, idrett og frivillige organisasjoner er utvidet. Ordningen gjelder nå fra 12. mars til 31. august.
  • Det er lagt mer penger i potten, og kulturministeren lovet at "dersom det ikke er nok penger vil vi fylle på mer penger". Dette er svært viktig for å unngå at det blir en "avkortning" for kulturlivet.
  • Grunnlaget for hva man kan søke om er utvidet. Det er nå snakk om flere typer inntekter og flere typer arrangementer. Det vil forhåpentligvis også inkludere aktivitetene til de frivillige orkestrene.Selve ordlyden er utvidet til: "Ordningen skal kompensere inntekts-bortfall i frivillige organisasjoner og idrett for arrangementer som har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra myndighetene." Dette er en svært vid ordlyd, og det virker lovende, fordi dette blir grunnlaget for ordningen når Lotteri- og Stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen. Da blir de nødt til å være åpne i sine tolkninger.
  • Det skal være "fortløpende utbetalinger". Det betyr altså at man trenger ikke å vente til alle søknadene er behandlet i frykt for å gå tom for penger. Det er bare å ta i mot søknader, behandle dem, og utbetale.
  • Det er fastsatt at det gis 70 prosent kompensasjon. Kulturlivet har forsøkt å oppnå samme type kompensasjonsgrad som på andre samfunnsområder, 80 prosent, men det har vi ikke fått.
  • Hva skjer med søknadsgrensen på 25.000 kr? Det er det ingen som vet akkurat nå. Det er en grense som betyr mye for oss. Mange av medlemsorkestrene i UNOF og NASOL har et tap på mellom 10.000 kr og 20.000 kr. Vi har sammen med mange andre jobbet for at denne grensen skal fjernes, eventuelt senkes til f.eks. 10.000 kroner.
  • Hva skjer med kravet om at kun frivillige organisasjoner som har mindre enn 60 prosent offentlig støtte kan søke? Det finnes ikke noe infomasjon om dette i det nye forslaget.

Venter på svar

De to siste punktene er det som har gjort at store deler av UNOF og NASOLs aktivitet har falt utenfor kompensasjonsordningene til nå. Vi skulle derfor ønsket oss at kulturministeren var oppmerksom på dette og tok hensyn til det i den nye kompensasjonsordningen. Svaret på dette kommer så snart Lotteri- og Stiftelsestilsynet har fått sine instrukser, og åpner for ny runde med kompensasjonssøknader.Her kan du lese forslaget i sin helhet.Norsk Musikkråd: Vi er dessverre fortsatt ikke i mål, men tiltakene som ble redegjort for i dag er et viktig steg i riktig retning.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.