Framfører verk for «truede» instrumenter

x min lesetid

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester tar turen til Sandnes og Stavanger 14. – 17. oktober for å spille i flotte Stavanger Konserthus.På konserten vil NUSO fremføre bestillingsverket Se skogen av Nils Henrik Asheim, skrevet spesielt for prosjektet Instrumenter i fokus.Instrumenter i fokus er en kampanje for å øke rekrutteringen på fem «utrydningstruede» instrumenter i den klassiske og symfoniske musikken: obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel.NUSO vil urfremføre verket sammen med deltakere fra Oborama, Nordisk Fagottsymposium, Norsk Kontrabassklubb, samt harpe og orgel-samlinger som finner sted i Stavanger samtidig som NUSO-samlingen.NUSO spiller også flere verk som inkluderer disse instrumentene, så det blir en samling i Instrumenter i fokus’ tegn.

Se skogen!

Da Nils Henrik Asheim fikk i oppdrag å skrive en komposisjon med store grupper av “truede instrumenter” - oboer, fagotter, harper, kontrabasser og orgel - var hans første tanke “dette blir en skog av instrumenter”.Den neste tanken var: Hvorfor ikke bygge opp musikken som en skog? Så gikk Nils Henrik ut i skogen og så seg ut fem treslag med forskjellig karakter: bjørk, kastanje, osp, eik og lønn.Et tre består som kjent av mange elementer: røtter, stamme, bark, greiner, blader, blomster, frukter, frø og ulike frøbærere. På samme måte henger instrumentene i orkesteret sammen og er avhengige av hverandre.Da verket ble skrevet var det ingen som kunne si akkurat hvor mange instrumenter det kom til å bli i hver gruppe på konserten. Dette ga komponisten ideen at musikken kunne vokse av seg selv. Flere steder forgreiner musikernes stemmer seg ut fra hverandre, og det er lagt inn improvisasjon som g jør at alt kan vokse organisk. Blir det et villniss, er det også en del av virkeligheten i skogen.“Du ser ikke skogen for bare trær”, heter det i et uttryk. Trærne er rundt oss overalt og spiller nøkkelroller i økologien. De fanger Co2 og regulerer temperatur, de gir mat og bolig for alle slags arter. De både tilpasser seg landskapet og former landskapet. Det er god grunn til å lære seg å se skogen bedre.Se skogen er bestilt av NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester og Instrumenter i fokus, med støtte fra det Norske Komponistfond.

Om arrangementet

Om NUSO

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester er et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år. Musikerne kommer fra hele landet og holder et svært høyt musikalsk nivå. De er med i orkesteret for to år av gangen og velges ut på bakgrunn av prøvespill. Orkesteret drives av De Unges Orkesterforbund.Orkesteret dirigeres av Torodd Wigum. Han er en ettertraktet dirigent som jevnlig dirigerer de store norske symfoniorkestrene, og har også jobbet med mange internasjonale stjerner.

Instrumenter i fokus

Instrumenter i fokus er et nasjonalt talent- og rekrutteringstiltak for instrumentene harpe, obo, fagott, kirkeorgel, bratsj og kontrabass. Prosjektet kom til etter flere initiativ, og med støtte fra samtlige aktører i norsk klassisk musikkliv. Bakgrunnen for prosjektet var musikkutdanningsinstitusjonenes store bekymring for de alarmerende lave søkertallene på disse instrumentene til de utøvende musikkutdanningene.Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Dextra Musica. Mandatet er å rette fokus mot disse instrumentgruppene, å få til en målrettet utvikling og et koordinert samarbeid om økt rekruttering for å bedre dagens situasjon.

Om arrangementet

Konsert

17.10.2021 – Stavanger Konserthus

Repertoar

• Nils Henrik Asheim – Se Skogen (Bestillingsverk for «Instrumenter i fokus»)• Camille Saint-Saëns – Symfoni nr. 3 (Orgelsymfoni)• Harald Sæverud – Fagottkonsert m. solist Kristian Oma Rønnes

Dirigent

Torodd Wigum

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.