Dobling av instrumentfondet!

x min lesetid

Gladnyhet! Kulturdepartementet vil i dagens Statsråd legge fram forslag om å doble instrumentfondet fra 15 til 30 millioner. Barne- og ungdomsorkestre får 10 prosent av den totale potten, så dette betyr en dobling for oss også.– Dette kommer svært beleilig, for det var ekstra stor søkning i år og vi måtte gjøre harde prioriteringer. Det siste året har vært sørgelig for det frivillige orkesterlivet, og alle slike nyheter bidrar til gjenåpningen. Nå mangler det bare at vi kan komme igang og spille sammen på disse instrumentene også!, sier Torunn Kristoffersen, som er UNOFs saksbehandler på instrumentinnkjøpsordningen.

Må behandle på nytt

Instrumentfondet er en tilskuddsordning som Norges Musikkorps Forbund (NMF) og De Unges Orkesterforbund (UNOF) deler ut på vegne av Kulturdepartementet. Her kan orkestre søke om støtte til å kjøpe inn instrumenter.– Denne tilskotsordninga er eit bidrag til målet om å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.Med denne ekstra tildelingen må landsstyret i UNOF behandle søknadene på nytt, og eventuelt utlyse noen restmidler til høsten.

Les mer

Se sak fra NRK Kveldsnytt om tildelingen her, ca 6:23 ut i sendingen.Pressemelding fra KulturdepartementetLes mer om instrumentfondet på Orkester.no

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.