Dette betyr statsbudsjettet for orkestrene

x min lesetid

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett. Dette er det siste regjeringen gjør før den går av. Man kan derfor regne med at den påtroppende regjeringen og det nye stortingsflertallet kommer til å gjøre endringer.

Mindre til momskompensasjon

Regjeringen setter av mindre til mva-kompensasjon, 1,750 mrd mot 1,8 i fjor. Begrunnelsen er at det har vært lavere aktivitet på grunn av Covid, og dermed mindre mva å kompensere.Frivillighet Norge, der UNOF og NASOL er medlem, er kritiske til kuttet.Frivillige organisasjoner har lenge krevd full momskompensasjon. Den påtroppende regjeringen har varslet at den vil prioritere full momskompensasjon for frivilligheten, og har støtte til det på Stortinget, så her har vi forventninger om at det vil skje en endring.

Krever mer grunnstøtte

Samtidig er LNU, barne- og ungdomsorganisasjonenes paraply, kritiske til den svake økningen i grønnstøtten til organisasjonene.LNUs hovedkrav til regjeringen i forkant av statsbudsjettet for 2021 har vært en økning av grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene på 15 millioner.Regjeringens budsjettforslag viser at grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner reelt sett øker med under en million. Den nasjonale grunnstøtten øker, men den internasjonale støtten reduseres betraktelig.

Ruller ut fritidskortet

Regjeringen vil sette av 225 millionar kroner til å starte en nasjonal utrulling av ordningen med fritidskort. Forslaget innebærer at regjeringen setter av totalt 405 millioner til fritidskortet neste år.Med denne ordningen vil hvert barn mellom 6 og 18 år kunne bruke 2000 kroner per år til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter.24 kommuner prøver ut ordningen høsten 2021.I tillegg øker regjeringen støtten til inkluderingsordningen for inkludering av barn og unge med 35 millioner kroner, til 505 millionar kroner i 2022.Artikkelen oppdateres.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Norges største orkesterNorges største orkester
Over 200 barn og unge i Stavanger Konserthus.
– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der– Det var nesten litt uvirkelig at Dronningen faktisk var der
Jan 28, 2024
Urfremføring, trær som drømmer og storfint besøk.
Pangstart for OrkesteråretPangstart for Orkesteråret
Jan 8, 2024
I fjor startet tre 11-åringer opp Piccolino Orchestra. I helgen var deres aller første konsert.
Treet lever videreTreet lever videre
Nov 17, 2023
Hvordan tar du best vare på instrumentet ditt? Svaret får du her.