Dette betyr statsbudsjettet for orkestrene

x min lesetid

Vi har gjennomgått regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram 7. oktober. Her er de viktigste konsekvensene for den frivillige orkesterbevegelsen.— Det er en vanskelig tid for frivillige barne- og ungdomskulturaktiviteter. Selv om Regjeringen ikke kommer med så veldig mange nye midler, foreslår den flere tekniske endringer. Samlet sett vil de gjøre det lettere for frivillige aktører å planlegge og gjennomføre sine aktiviteter. Vi håper dette er en del av en positiv utvikling som vil bli videreført i den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskulturen. Vi ser veldig frem til at dette kommer klarere på den politiske hverdagen, sier Terje Winther, daglig leder i UNOF, i en kommentar til budsjettet.

Lite penger, men gode tekniske løsninger

I UNOF er det særlig én nyhet som har skapt glede i dag: NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester har fått en egen post på statsbudsjettet! Dette ser vi som en viktig anerkjennelse av vårt nasjonale symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år.— Vi er flyttet fra en bortgjemt plassering i Norsk Kulturråd til en fast post i Kulturdepartementet, sammen med andre gode tiltak for å fremme kulturlivet for barn og unge. Vi er svært fornøyde med denne synliggjøringen og at de nasjonale tiltakene for barn og ungdom er samlet i et fellesskap som gjør det mulig å utvikle en god politikk på området, sier Winther.Samtidig er det flere områder orkesterlivet gjerne skulle ha sett flere tiltak.— Det er leit at momskompensasjonsordningen ennå ikke er helt i havn, etter alle disse årene vi har jobbet med det. Usikkerheten rundt Frifond-midlene og voksenopplæringsmidlene gjør det heller ikke så lett når lokale orkestre skal planlegge sin aktivitet. Vi ser at det kommer nye gode tiltak til inkludering og fattigdomsbekjempelse, men Regjeringen har litt lett for å glemme gode, solide tiltak som treffer mange. Det hadde vært fint om de ga litt mer her. Det ville ha mye å si for hverdagen til unge musikere, sier Terje Winther.

Statsbudsjettet punkt for punkt

Her er de viktigste punktene fra forslaget til statsbudsjett:

  • Driftstilskuddet til UNOF fra Barne- og likestillingsdepartementet fortsetter som før. Det kom en ekstra økning på ti millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten tidligere i år. Disse pengene skulle gjøre det lettere å hanskes med koronaproblemer. For UNOFs del betydde det ca. 200.000 kr. mer i driftstilskudd i 2020. Disse tilskuddene blir stående. Bra, men skuffende at regjeringen ikke ser behovet for en større midlertidig økning av grunnstøtten i en ekstraordinær situasjon, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.
  • Driftstilskuddet vi mottar i både 2021 og 2022 blir beregnet ut fra grunnlagstallene (medlemmer, orkestre, kurs og aktiviteter) som vi hadde i 2019. Med andre ord: det uvanlige koronaåret 2020 vil ikke få konsekvenser for hvordan støtten blir beregnet framover. Det er vi godt fornøyd med!
  • NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester har fått en egen post på statsbudsjettet under Kulturdepartementet! Samtidig får orkesteret to prosents økning i tilskuddet, til 390.000 kr. Det er første gang på ni år at NUSO får en endring i tilskuddet. Kanskje enda viktigere er likevel den anerkjennelsen det ligger i at orkesteret hentes ut fra roteloftet til Norsk Kulturråd og får en egen budsjettpost.
  • Det er satt av par milliarder til stimuleringsordning for idrett og kultur. Vi vet ikke helt hvordan det blir i praksis, men det ser positivt ut.
  • Momskompensasjonen er økt, men det mangler fortsatt litt for å gi «full momskompensasjon», som er hovedkravet til frivillighetens paraplyorganisasjon Frivillighet Norge.
  • Satsingen på fritidskortet, som skal hjelpe barn til å ha råd til å bli med på fritidsaktiviteter, er økt til 180 millioner kroner. Etter litt koronaforsinkelser kan vi vente oss at denne orgningen kommer i gang i 2021.
  • Herreløs arv og Kulturmidlene i LNU har fått en liten nedgang.
  • Deler av voksenopplæringsmidlene flyttes fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet. Det gjelder bl.a. for Musikkens studieforbund som er UNOFs studieforbund. "Vi vet at fordelingen av midler mellom studieforbundene inneholder noe som heter «tilretteleggingstilskudd». Midler til dette er ikke tatt inn i Kulturdepartementets budsjett i tilstrekkelig grad! Konsekvensen blir en nedgang i tilskuddene til opplæring på 3-4 prosent, siden disse tilretteleggingstilskuddene vil bli tatt ut av den totale rammen", ifølge Musikkens studieforbund.
  • Frifondmidlene bestemmes av overskuddet i Norsk Tipping, så det er umulig å forutse. Siden NASOLs driftsstøtte også kommer fra overskuddet til Norsk Tipping er det også umulig å si noe om dette.
  • Gaveforsterkningsordningen skal endres rent teknisk. Den blir nå rammestyrt, og ikke satt av som en post i statsbudsjettet. Midlene skal komme fra Norsk Tipping. Det betyr såvidt vi forstår at alle må søke innen 1. mai, og dersom man har rett på midlene, skal man få det. Det blir altså ikke slik som i år, hvor f.eks. UNOF er godkjent, men ikke har fått pengene utbetalt fordi det ennå ikke er nok i ordningen.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.