Tilretteleggingstilskudd

Har dere behov for å tilrettelegge øvelser for medlemmer med funksjonsnedsettelser eller sykdom? Da kan dere søke om tilretteleggingstilskudd fra Musikkens studieforbund.

Dette gjøres ved rapportering i tilskuddsportalen, der man søker og rapporterer om opplæringstilskudd.

Hva kan man søke om?


Dersom det koster noe ekstra å få på plass et godt kursopplegg for én eller flere deltakere med særskilte behov kan man søke om å få disse ekstrakostnadene dekket.

Hva kreves av dokumentasjon?


Ekstrautgiftene må begrunnes og dokumenteres. På grunn av personvern er det tilstrekkelig med generelle begrunnelser, f.eks.: Deltaker(e) med behov for ekstra materiell/tilpassede noter, spesialtransport, hjelpelærer på grunn av synsvansker eller sosial angst, problemer med forflytning, konsentrasjons-, språk- og lærevansker … (eller noe helt annet) som vi kan dokumentere at vi måtte betale ekstra for i form av honorar til en ekstra lærer i halvparten av kurstimene, innkjøp av forstørrede noter, betaling til noen for å kjøre …

Hvert tilfelle er forskjellig her. Det kreves ikke legemelding eller dokumentasjon på sykdom/skade behov. Det er deltakerens egen beskrivelse av særskilte behov og kursarrangørens vurdering av deltakerens behov og muligheter som gjelder.

Hvor mye kan man søke om?


Det finnes ingen begrensninger hvor store kostnader man kan søke om å få dekket. Det finnes imidlertid begrensninger på hvor mye penger Musikkens studieforbund har å dele ut, så søknadene må vurderes opp mot deres budsjett.

Hvordan søke om tilretteleggingstilskudd?