Skattefrie gaver

Medlemsorkestre, kretser og sommermusikkskoler i UNOF kan motta skattefrie gaver fra privatpersoner og firmaer. Til gjengjeld får giverne fradrag i skattepliktig inntekt for disse pengegavene. Denne muligheten skal inspirere til å gi gaver til frivillige organisasjoner.

Hvem kan søke?


Orkesteret, kretsen/regionen og sommermusikkskolen må selv søke etter de som vil gi skattefrie gaver. Eller dere kan være mottakere av slike gaver dersom en privatperson eller et firma tar kontakt med dere.

Gaven må være på minst 500 kroner for hvert år. Det finnes et maksimalt beløp og det endres hvert år. For 2024 er dette maksimumsbeløpet 25.000 kroner.

Hvordan søke?


Informasjon om hvor mye orkesteret/regionen/sommermusikkskolen har mottatt i gaver i løpet av året sendes inn til UNOF. UNOF sender deretter informasjon om dette til Skatteetaten, og beløpene blir dermed automatisk trukket fra på skatten til privatpersoner og firmaer.

Disse opplysningene trengs:

  • Navn på person eller firma
  • Personnummer eller firmanummer (organisasjonsnummer)
  • Beløpet som er mottatt


For å kunne motta «gaver til frivillige organisasjoner» kreves det at organisasjonen er godkjent. De Unges Orkesterforbund (UNOF) er godkjent som mottaker av skattefrie gaver.

Pengene kommer altså aldri til UNOF sentralt - de kommer rett til orkesteret, regionen eller sommermusikkskolen. Det eneste UNOF gjør, er å være godkjent frivillig organisasjon, og sørge for korrekt innberetning til myndighetene, slik at beløpene blir registrert som skattefrie gaver.

Les mer om skattefrie gaver


Du kan lese mer om ordningen på Skatteetatens nettsider. Dersom du har spørsmål kan du også kontakte UNOF for ytterligere informasjon.