Frifond

Frifond er penger fra overskuddet av de statlige spillene som Norsk Tipping administrerer. Stortinget har bestemt at 10 prosent av overskuddet fra de statlige spillene skal gå til barn og unges frivillige aktiviteter lokalt. Pengene fordeles gjennom medlemsorganisasjonene uten administrasjonsandeler eller tunge administrative ordninger. Frifond skal stimulere til egenaktivitet.

UNOF fordeler midler både til orkestrene som er medlem i UNOF, medlemsorkestre i NASOL, samt til andre lokale skoleorkestre (strykeorkestre, symfoniorkestre o.l.) som ikke er medlemmer. Kravene til alle orkestrene er de samme. Midlene skal gå til barn og unge på hjemstedet.

For å få støtte fra Frifond må pengene brukes til å skape aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Støtten fra Frifond skal gå til lag, ikke til privatpersoner. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon!

Hvem kan søke?


Pengene skal gå til frivillig, lokal aktivitet for barn og unge.

Sjekk at dere oppfyller følgende kriterier:

  1. dere er demokratisk oppbygd
  2. dere har et allmennyttig siktemål
  3. dere har kulturaktivitet som del av sin virksomhet
  4. dere arbeider for og med barn og unge under 26 år
  5. dere arbeider i lokalmiljøet
  6. minimum 1/3 av medlemmene er under 26 år.


Regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget av disse midlene. Offentlige tiltak (f.eks. tiltak i regi av musikk- og kulturskoler som er uten egne styrer valgt av og blant medlemmene) er ikke støtteberettiget.

Hvordan søke?


Medlemsorkestre i UNOF kan søke om Frifond-støtte gjennom medlemsregisteret. Så snart alle opplysningene om medlemmene er oppdatert, trykker man på en knapp som starter elektronisk innsending til UNOF.

Medlemsorkestre i NASOL og frittstående orkestre må fylle ut dette søknadsskjemaet: