Driftsstøtte til UNOFs kretsledd

Det avsettes hvert år midler i UNOFs administrasjonsregnskap til dekning av kretsenes driftskostnader. Kretsene må hvert år innen 1. mars sende begrunnet søknad til landsstyret, som avgjør skjønnsmessig tilskudd til kretsene.

Tilskuddet avgjøres på bakgrunn av årsmelding og regnskap for fjoråret, vedtatte planer og budsjett for inneværende år, samt landsstyrets kjennskap og dialog med de ulike kretsene.

Hvem kan søke?


Kretsledd i De Unges Orkesterforbund.

Hvordan søke?


  • Det er ikke noe eget søknadsskjema - send søknaden i vanlig brev (elektronisk innsendelse er ok).
  • Landsstyret fremhever at dette er midler som skal brukes til selve grunndriften og administrasjonen av kretsen. Øvrige aktivitetsmidler må fortsatt hentes fra forskjellige tilskuddsgivere, deltakeravgifter og øvrige inntekter.
  • Søknaden må inneholde et begrunnet budsjett - vi vil vite akkurat hva disse pengene skal dekke. Det holder altså ikke å sende inn et budsjett og si at det skal gå til kretsens arbeid; vi må vite helt konkret hvilke administrative utgifter tilskuddet skal dekke.
  • Midlene skal altså primært gå til administrative tjenester i kretsen, enten i form av avlønning eller eksternt kjøp av administrative tjenester. Andre kostnader kan vurderes hvis rammen for midlene tillater det.


Har kretsen noen spørsmål om dette, må dere bare ta kontakt.