Bratsjer til utlån

Utlysning av Bratsjer

I forbindelse med prosjektet Instrumenter i Fokus har UNOF har gått til innkjøp av tre bratsjer av god kvalitet som skal brukes av unge musikere i alderen 13-18 år med behov for godt instrument. Disse instrumentene skal lånes ut med utgangspunkt ett år med mulighet for forlengelse. For å dekke utgifter til forsikring har vi en leiepris på 500 kr pr år for instrumentet. Instrumentene har forskjellig størrelse og er tilpasset aldersgruppen.

Instrumentene er:

  1. Bratsj av merket «Verksted Gschaider», det er et relativt lite instrument med kroppslengde 39 cm og strengelengde 36 cm. Instrumentet passer for en viderekommen elev. Bue følger med.

  1. Bratsj  fra Fabrizio di Pietrantonio fra 1972,  40,5 strengelengde 37 passer for en viderkommen elev. Bue følger med.

  1. Bratsj fra Barbara Gschaider 2023 kroppslengde 41 og strengelengde 37,5 passer for elev på høyt nivå. Schaeffer bue følger med.

Krav til søkeren:

  • Må spille fast bratsj i et orkester som er medlem av UNOF
  • Være mellom 13 og 18 år

Krav til søknaden:

Søkere må sende inn en liten motivasjonsvideo der de forteller om seg selv, spillingen sin og spiller et selvvalgt stykke på det instrumentet de disponerer nå.

Det er mulig å legge ved skriftlig søknad i tillegg, og vi ønsker en anbefaling fra dirigenten i søkerens orkester. Søknadene vil bli vurdert av et utvalg satt ned av «Norske Bratsjister».

Send søknad med vedlegg eller link til video til Norske bratsjister norskebratsjister@gmail.com merk e-posten med «Søknad om ungdomsbratsj»