Bratsjer til utlån

Utlysning av Bratsjer

I forbindelse med prosjektet Instrumenter i Fokus har UNOF har gått til innkjøp av tre bratsjer av god kvalitet som skal brukes av unge musikere i alderen 13-18 år med behov for godt instrument. Disse instrumentene skal lånes ut med utgangspunkt ett år med mulighet for forlengelse. For å dekke utgifter til forsikring har vi en leiepris på 500 kr pr år for instrumentet. Instrumentene har forskjellig størrelse og er tilpasset aldersgruppen.

Instrumentene er:

  1. Bratsj av merket «Verksted Gschaider», det er et relativt lite instrument med kroppslengde 39 cm og strengelengde 36 cm. Instrumentet passer for en viderekommen elev. Bue følger med. - Utlånt fra oktober 2023

  1. Bratsj  fra Fabrizio di Pietrantonio fra 1972,  40,5 strengelengde 37 passer for en viderkommen elev. Bue følger med. Utlånt fra februar 2024

  1. Bratsj fra Barbara Gschaider 2023 kroppslengde 41 og strengelengde 37,5 passer for elev på høyt nivå. Schaeffer bue følger med. Utlånt fra desember 2023

  2. Bratsj fra Barbara Gschaider 2024 kroppslengde 39,2 cm og strengelengde 35 cm med Choen Bue og kasse, klar for utlån 15. mai passer for yngre elever som er i utvikling og trenger et godt, ikke for stort instrument. Søknadsfrist 1. mai. Denne bratsjen eies av Norsk Bratsjforening og er kjøpt inn med støtte fra Sparebankstiftelsen. Lån av instrumentet forutsetter deltakelse på minst en av samlingene til Norsk Bratsjforening.
  3. Bratsj fra Barbara Gschaider 2024 kroppslengde 38,5 cm og strengelengde 34,5 cm ledig for utlån fra 24. juni passer for yngre elever som er i utviling og trenger et godt, ikke for stort instrument. Søknadsfrist 1. mai. Denne bratsjen eies av Norsk Bratsjforening og er kjøpt inn med støtte fra Sparebankstiftelsen. Lån av instrumentet forutsetter deltakelse på minst en av samlingene til Norsk Bratsjforening.

Krav til søkeren:

  • Må spille fast bratsj i et orkester som er medlem av UNOF
  • Være mellom 13 og 18 år (instrument 1-3, yngre søkere kan søke om instrument 4 og 5)

Krav til søknaden:

Søkere må sende inn en liten motivasjonsvideo der de forteller om seg selv, spillingen sin og spiller et selvvalgt stykke på det instrumentet de disponerer nå.

Det er mulig å legge ved skriftlig søknad i tillegg, og vi ønsker en anbefaling fra dirigenten i søkerens orkester. Søknadene vil bli vurdert av et utvalg satt ned av «Norske Bratsjister».

Send søknad med vedlegg eller link til video til Norske bratsjister norskebratsjister@gmail.com merk e-posten med «Søknad om ungdomsbratsj»