Repertoar

Repertoarvalg og profil på det musikalske

Musikalske ensembler har gjerne en egen lyd, en egen personlighet, kanskje en forkjærlighet for bestemte typer musikk eller noe annet som gir det et særpreg. Et orkesters musikalske profil kan vokse fram av seg selv uten at man trenger å tenke noe videre over saken, eller et kan være resultat av en mer bevisst design. Svært ofte henger det sammen med hvem som er orkesterets dirigent. Uansett kan det være en fordel å tenke over spørsmålene under. Å være bevisst sin identitet gjør mye lettere å markedsføre og skape begeistring for orkestrets konserter!

 • Skal orkesteret være åpent for alle?
 • Hvilke krav skal stilles til musikalsk nivå for å være med?
 • Skal det være prøvespill?
 • Spiller orkesteret innenfor en spesiell stilart, et spesielt repertoar (det finnes for eksempel orkestre som spesialiserer seg på barokkmusikk, dataspillmusikk og så videre) eller med en spesiell metodikk?
 • Er det uvanlige instrumenter med som bidrar til å gi orkesteret egenart?
 • Er orkesteret knyttet til en bestemt institusjon (en kulturskole, en kirke, et universitet e.l.)?
 • Hva er det som skiller dette orkesteret fra andre orkestre i omlandet?

UNOFs notetilbud

De fleste orkestre trenger noter, og UNOF har flere tilbud for å hjelpe orkestrene med dette. UNOF tilbyr repertoarpakker tilpasset musikere på ulike nivåer. UNOF har avtale med Kopinor som omfatter bruk av kopierte noter innenfor rimelighetens grenser.

Kjøp av noter

Noen steder man kan kjøpe noter på nettet:

 • Luck’s Music Library (USA, frakt, MVA og fortollingsutgifter tilkommer)
 • www.notafina.com
 • www.editiongravis.de
 • www.norskmusikkforlag.no
 • www.noteservice.no
 • På www.imslp.org finnes gratis partitur og orkesterstemmer på en rekke verk (ikke-beskyttet musikk).

Ny musikk

Både Norsk kulturråd og Det norske komponistfond gir støtte til bestilling av ny, norsk orkestermusikk.