Repertoar/Noter

Repertoarvalg og profil på det musikalske

Musikalske ensembler har gjerne en egen lyd, en egen personlighet, kanskje en forkjærlighet for bestemte typer musikk eller noe annet som gir det et særpreg. Et orkesters musikalske profil kan vokse fram av seg selv uten at man trenger å tenke noe videre over saken, eller et kan være resultat av en mer bevisst design. Svært ofte henger det sammen med hvem som er orkesterets dirigent. Uansett kan det være en fordel å tenke over spørsmålene under. Å være bevisst sin identitet gjør mye lettere å markedsføre og skape begeistring for orkestrets konserter!

 • Skal orkesteret være åpent for alle?
 • Hvilke krav skal stilles til musikalsk nivå for å være med?
 • Skal det være prøvespill?
 • Spiller orkesteret innenfor en spesiell stilart, et spesielt repertoar (det finnes for eksempel orkestre som spesialiserer seg på barokkmusikk, dataspillmusikk og så videre) eller med en spesiell metodikk?
 • Er det uvanlige instrumenter med som bidrar til å gi orkesteret egenart?
 • Er orkesteret knyttet til en bestemt institusjon (en kulturskole, en kirke, et universitet e.l.)?
 • Hva er det som skiller dette orkesteret fra andre orkestre i omlandet?

UNOFs notetilbud

De fleste orkestre trenger noter, og UNOF har flere tilbud for å hjelpe orkestrene med dette. UNOF tilbyr repertoarpakker tilpasset musikere på ulike nivåer. UNOF har avtale med Kopinor som omfatter bruk av kopierte noter innenfor rimelighetens grenser.

Kjøp av noter

Noen steder man kan kjøpe noter på nettet:

 • Luck’s Music Library (USA, frakt, MVA og fortollingsutgifter tilkommer)
 • www.notafina.com
 • www.editiongravis.de
 • www.norskmusikkforlag.no
 • www.noteservice.no
 • På www.imslp.org finnes gratis partitur og orkesterstemmer på en rekke verk (ikke-beskyttet musikk).

Ny musikk

Både Norsk kulturråd og Det norske komponistfond gir støtte til bestilling av ny, norsk orkestermusikk.

Notalogen

Notalogen er en digital katalog over musikk skrevet for norske barne- og ungdomsorkestre de siste 50 årene.

I anledning UNOFs 50-årsjubileum, Orkesteråret 2024, har vi satt i gang prosjektet Notalogen. Vi ønsker at flere av våre medlemsorkestre skal spille norsk musikk. Det er skrevet mye flott musikk for barne- og ungdomsorkestre som spilles altfor lite. Katalogen inneholder oversikt over stykker, vanskelighetsgrad, opptak og hvor man får tak i notene. Dette er et samarbeid med Nasjonalbiblioteket noter.

Tittel: Reinlender

Komponist: Etter Arne Birkeland, arr. Asbjørg Haugan
Besetning: Fiolin og cello
Kontakt UNOF for noter.

Lytt på opptaket her

Tittel: Fussleken

Besetning: 1., 2. og 3. fiolin og cello
Kontakt UNOF for noter.

Lytt på opptaket her


Tittel: Geitepotpurri

Komponist: Arr. Ragnhild Endseth Hagerup
Besetning: Strykeorkester
Kontakt UNOF for noter.

Opptak kommer.

Tittel: Reinlender fra Inherad

Komponist: Arr. Asbjørg Haugan
Besetning: 1., 2. og 3. fiolin og cello
Kontakt UNOF for noter.

Lytt på opptaket her

Tittel: Ung åpning (2009)

Komponist: Ketil Hvoslef
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Rytmisk neoklassisk. 1.pos
Noter

Opptak kommer.

Tittel: ArcoLogi II, III, IV (2007)

Komponist: Knut Vaage
Besetning: 2 vln solo, vcl, strorch
Nivå: Concerto grosso med tre solister. Rytmisk!!
Noter

Opptak kommer.

Tittel: Vannmusikk (2007)

Komponist: Eivind Buene
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Improvisasjon over tekstlig beskrivelse / enkle notasjoner
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Improvisation I og II (2006/2007)

Komponist: Henrik Hellstenius
Besetning: Strykeorkester
Noter:
Improvisation I
Improvisation II

Lytt på opptaket her


Tittel: Minuetto Libero (2006)

Komponist: Åsmund Feidje
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Spillbart - danseinspirert. 1.pos
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Unødvendig solnedgang - Ved Solbergs spinneri 11/11 - kl 14.15 (2006)

Komponist: Ole-Henrik Moe jr.
Besetning: Strykeorkester (frivillig antall)
Nivå: Alternativ notasjon. Mye forberedelse av cues
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Artinatrinn (2006)

Komponist: Kaare Dyvik Husby
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Mye løse fortegn. Tidvis rytmisk og repetitivt
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Hipp-Tripp-Tramp - En slags dans for ungt orkester

Komponist: Torstein Aagaard-Nilsen
Besetning: 2 fl, 2 bb cl, strykere
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Intrada 3 (1998)

Komponist: Ketil Vea
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Rytmisk neoklassisk. 1.pos (noe 3.) Meget spillbart
Noter

Opptak kommer.

Tittel: Shakespeare Suite (2005)

Komponist: Gisle Kverndokk
Besetning: Strykeorkester
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Liten symfoni (2004)

Komponist: Magne Hegdal
Besetning: Strykeorkester
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: a Bagdad Blues (not for Blair, not for Bush) (2003)

Komponist: Alfred Jansen
Besetning: Strykeorkester
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: ArcoLogi: Astrid Lindgren in Memoriam: Ni strykerier for barne- og ungdomsorkester (2003)

Komponist: Knut Vaage
Besetning: Strykeorkester
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Strengeleik (2002)

Komponist: Bertil Palmar Johansen
Besetning: Strykeorkester
Noter

Lytt på opptaket her

Tittel: Dyrisk suite (1998)

Komponist: Ståle Kleiberg
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Rytmisk, melodisk, tonal. Søt! Må spilles.
Noter

Opptak kommer.

Tittel: Milligram for strykere (1986)

Komponist: Anna Jastrzebska
Besetning: Strykeorkester
Nivå: Spillbart - middels vanskelig (1.pos)
Noter

Opptak kommer.

Tittel: Sinfonia Minimale (1971)

Komponist: Ragnar Södelind
Besetning: 2-0-2-0-1-0-0-0 str
Nivå: Spillbart. God leselig. Neoklassisk.
Noter

Opptak kommer.

Tittel: Miniett (1970)

Komponist: Ketil Hvoslef
Besetning: vln solo, strorch
Nivå: Egnet for barnesolist!
Noter

Opptak kommer.