Orkesteret

Den norske orkesterbevegelsen

Hva er et orkester?

Medlemsorkestrene i UNOF varierer fra tre til 100 utøvere. De fleste er orkestre med strykeinstrumenter som fiolin, bratsj, cello og kontrabass, men vi har også blokkfløyteorkester, vietnamesisk musikkgruppe og klarinettkor som medlemmer.

Svaret på hva et orkester er blir dermed ikke helt enkelt, men tradisjon og historisk utvikling har gjort at orkesterbevegelsen skiller seg fra korps, band, storband og folkemusikkgrupper. Dette er andre ensembleformer, som hører til i andre organisasjoner.

Vi kan si at orkesterbevegelsen, i likhet med andre musikere, står i et spenningsforhold mellom tradisjon og fornyelse. Å stadfeste sin identitet er aldri gjort en gang for alle, men er en kontinuerlig prosess. Som orkestermusikere forvalter vi en rik historisk arv, og vi må finne måter å gjøre det på som passer for den tiden og de forholdene vi lever under.

Målet er, og vil alltid være, musikken.

Hvordan starte et orkester?

Dersom det ikke finnes noe orkester der dere er, eller de som finnes ikke passer for dere, kan dere starte et selv. UNOF har lang erfaring med å hjelpe orkestre i oppstartsfasen. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.

Når man skal etablere et orkester er det viktig å samle alle som er interessert til et oppstartsmøte, eller et stiftelsesmøte som det formelt heter. Vårt gode tips er at man da lager en protokoll fra dette møtet, som signeres. Da har man det som trengs for å få registrert orkesteret. Her er en mal for hvordan et slikt dokument kan se ut.

Dette trenger dere for å starte orkester:

  • noen som har lyst til å spille
  • instrumenter
  • dirigent
  • noter
  • et sted å øve

Hva er UNOF?

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en frivillig organisasjon for barn og unge som spiller i orkester. Organisasjonen ble stiftet i 1974 og het opprinnelig Norsk Skoleorkesterforbund. 33 orkestre var med i den nye organisasjonen, som skiftet navn til De Unges Orkesterforbund i 2006.

Forbundet har på den ene siden jobbet med å bygge ut organisasjonen og yte service overfor medlemsorkestrene, på den andre siden med å representere orkesterbevegelsen utad og arbeide for gode vilkår for musikken.