Vefsn Unge Strykere

Vefsn Unge Strykere ble etablert i 1997 og har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:

-bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter
-gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse
-gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette, samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l. for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som mulig
-organisere så vel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper
-sikre Vefsn kulturskoles elever et variert samspill-tilbud

Kontaktperson

Telefon ikon

Noen av våre andre medlemsorkestre

Vi har mange unike medlemsorkestre, og her er to tilfeldig utvalgte.

Vis alle
Tysvær KulturskoleorkesterTysvær Kulturskoleorkester

Tysvær Kulturskoleorkester

Vivaldi AspirantorkesterVivaldi Aspirantorkester

Vivaldi Aspirantorkester