Noen av våre andre medlemsorkestre

Vi har mange unike medlemsorkestre, og her er to tilfeldig utvalgte.

Vis alle
i cello-orkesteri cello-orkester

i cello-orkester

Kontonr. 1201.78.24811.
ValdresstrykerneValdresstrykerne

Valdresstrykerne

Årlig årsmøte med valg av halve styret, som gir nytt styre hvert år (styreperiode 1 år). Styremedlemmer velges for to år av gangen.