KOS (Knuden Orkesterstyre)

KOS organiserer 3 orkester ved Knuden kulturskole i Kristiansand. Vi er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Formålet med foreningen slik det fremgår av vedtektene er å støtte og legge til rette for aktivitet og kompetanse for unge orkestermusikere ved Knuden Kulturskole. Foreningen skal jobbe for å utvidet tilbudet til elevene, bidra til praktisk støtte, arrangementsstøtte, ivareta interesser, søke midler, samt synliggjøre aktivitetene til elevene.

Noen av våre andre medlemsorkestre

Vi har mange unike medlemsorkestre, og her er to tilfeldig utvalgte.

Vis alle
Nordstrand skoleorkesterNordstrand skoleorkester

Nordstrand skoleorkester

Symfoniorkester for barn i barneskolealder. Søsterorkester med Nordstrand ungdomssymfoniorkester.
Nesodden Unge StrykeorkesterNesodden Unge Strykeorkester

Nesodden Unge Strykeorkester