Noen av våre andre medlemsorkestre

Vi har mange unike medlemsorkestre, og her er to tilfeldig utvalgte.

Vis alle
Heimdal SkoleorkesterHeimdal Skoleorkester

Heimdal Skoleorkester

Het tidligere Åsheim/Kolstad Skoleorkester. Stiftet i 1956.
Juniororkesteret Barratt DueJuniororkesteret Barratt Due

Juniororkesteret Barratt Due


Juniororkesteret Barratt Due er et kammerorkester for strykertalenter i alderen 13-19 år fra hele Norge. Prøvespill er tidlig i vårsemesteret for oppstart i høstsemesteret. Våre medlemmer går som regel på en vgs med musikklinje, og en del av musikerne følger talent-tilbudet på Edvard Munch videregående i Oslo.
Juniororkesteret Barratt Due ble grunnlagt av kunstnerisk leder Soon-Mi Chung Barratt-Due i 1985 og har siden blitt ledet av henne (1985-1993 og 2006-dd) og Alf Richard Kraggerud (1993-2006). I pakt med Barratt Due musikkinstitutts pedagogiske idé om at ensemblespillet er selve kjernen i dannelsen av unge musikere, har Juniororkesteret helt siden starten vært en viktig del av aktivitetene ved Unge Talenter-avdelingen. Samtlige i Juniororkesteret spiller kammermusikk jevnlig og er deltagere i minst én fast kammergruppe i orkesterets regi. Noen av disse kammergruppene er prisbelønte og har spilt sammen lenge. Professor Soon-Mi Chung Barratt-Due legger vekt på god teknikk, perfekt klang hos den enkelte musiker og en dynamisk fremføring hos orkesteret som helhet, og har en unik erfaring som hun deler med orkesterets medlemmer under sine spennende øvelser i Kammersalen.
Styreleder for Juniororkesteret Barratt Due fra 2023 er Elisabeth Vatn.

Blant orkesterets tidligere medlemmer finner vi en lang rekke musikere som i dag har framskutte posisjoner innen norsk og internasjonalt musikkliv.

Orkesteret har gjennom sin utstrakte turnévirksomhet besøkt både store byer i Norge og i Europa, og de var i 2015 på en lang turne i Korea, dirigentens hjemland.De har et rikt samarbeid om kammermusikk med Chetham's School of Music med årlige besøk og gjenbesøk i Oslo og Manchester. Juniororkesteret Barratt Due har flere utgivelser på CD bak seg, blant annet med verker som er spesielt tilegnet Barratt Dues Juniororkester. I 2022/2023 urfremførte de til Olav Anton Thommesen-jubileet han nyskrevne orkesterverk LIVSKRAFT, i to deler. (Siste del har urfremføing 6. september 2023). Juniororkesteret har også spilt på Mestermøter på Nasjonalmuseet, gjestet Trondheim og Stavanger i 2022 og deltatt på symfoniske prosjekter gjennom Bardus, sammen med andre musikere fra Barratt Due Unge Blåsere, Juniorensemblet Barratt Due og Norges Musikkhøgskole. De deltar også jevnlig på Oslo Kammermusikkfestival.