Sommerstryk 2024

Om Sommerstryk

Velkommen til Sommerstryk 2024!

Fredag 28.6 - Onsdag 3. juli 2024
Sted: Landås skole, Bergen

Sommerstryk er et tilbud som gir både fordypning og bredde til unge strykere fra 5 – 15 år.

Kurset har fokus på å utvikle musikalitet og ferdigheter gjennom ulike disipliner, både individuelt og i fellesskap, og munner ut i en helhetlig scenisk forestilling med orkesterspill, sang, dans, lyd og lys.Underveis i uken har deltakerene orkester, kor, Dalcrozerytmikk og danseklasser i fellesskap. Individuelt får alle spilletimer, øving med akkompagnatør og spille solo på huskonsert. Elevene deles i grupper hovedsaklig etter nivå, f.eks. hvor de er i Suzukirepertoaret.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist er 1. februar 2024.


Pris

Ordinær avgift er 3000 NOK. Vi har en noe redusert deltakeravgift for de yngste deltakerne (under skolealder) i det vi kaller gruppe 1. Deltakeravgiften for dem er 2800 NOK.

Kontakt


Se www.sommerstryk.no for mer informasjon og påmelding :)